Երկրից ելնող ԳԱԶԱՆԸ (Հայտ.13:11)

Текст на армянском языке к  видео  1.26 на русском яз.
Это видео на армянском — см. видео 7.8

7.4; 7.5; 7.6; 7.7 վիդեոները ցույց տվեցին ով է Հյուսիսի վերջին Թագավորը: Այս վիդեոն ՀյԹ-ի հոգևոր գլխավոր օգնականի մասին է, ով հատուկ դեր կունենա այդ տերության ռեժիմի և իդեոլոգիայի վերածննդի մեջ ու նրա փոխանցմամբ՝ ՀյԹ-ը հալածանք կսկսի Եհովայի ժողովրդի դեմ: Հոլովակը ցույց կտա նաև 666 թվի նշանակությունը:

Հայտնության մեջ այս հոգևոր օգնականը պատկերված է Հայտ.13:11-18-ում՝ կեղծ գառան տեսքով. նա ուներ երկու եղջյուր՝ գառան նման, և խոսում էր վիշապի պես (Հայտ.13:11): Ճշմարիտ Գառից (Հիսուս Քրիստոսից) — միայն եղջյուրներն են, բայց բերանը՝ վիշապի է: Նկարիչն այսպես է նրան պատկերել.

Համաձայն ենք, գեղեցիկ չէ: Բայց կարևորը միտքը որսալն է. այս «գազանը» ընդունում է Աստծու Գառան (Հիսուս Քրիստոսի) լոկ տեսքը, բայց նրա սիրտը շատ հեռու է Քրիստոսից, ուստիև նրա բերանի խոսքերը (սրտի պարունակությունը, Ղկ.6:45) — վիշապի՝ հին օձի, Սատանայի խոսքերն են (Հայտ.12:3,9; 13:11):

Եվ այսպես, 2րդ գազանը — սուտ գառն է կամ սուտ քրիստոսը (ինչը նույնն է): Քրիստոսը Աստծու մարգարեն էր, իսկ սուտ քրիստոսը — Սատանայի մարգարեն է: Հայտ.19:20-ը ցույց է տալիս, որ 2րդ գազանը 1-ինի օգնականն է ու սուտ մարգարեն. նա հոգևոր, կրոնական մարմին է, այլ ոչ քաղաքական (երկու գազանը նշան են, որ կրոնը ՀյԹ տերության մեջ անջատ է պետությունից):

2րդ գազանի մեջ սուտ մարգարեին ճանաչել կարելի է և մյուս «ծայրից». քանի որ նա խոսում է վիշապի պես, ուրեմն հանդիսանում է վիշապի (Սատանայի) խոսքերի փոխանցողը կամ Սատանայի մարգարեն (մարգարեն դա նա է, ով փոխանցում է վերինների խոսքը): Սա Գառան դիմակն է կրում (իբր Աստծու ծառա է), բայց խոսում է այն, ինչ պետք է Սատանային. այն, ինչ հեռացնում է Եհովայի պաշտամունքից: Տանք նրա ուրիշ հատկանիշները:

Հայտ.13:11 Ապա տեսա մի ուրիշ գազան, որ ելնում էր երկրից: 2րդ գազանը պատմության արենա է ելնում վերքից բուժված 1ին գազանի հետ (վերջին ՀյԹ): Մինչև ՍՍՀՄ-ից ՌԴ վերածնունդը՝ կրոնը ՍՍՀՄ-ում ողջունելի չէր ընդհանրապես, նրա խորհրդանիշն էր աթեիզմը, իսկ աստվածը՝ կոմ.պարտիան (կրոնական կազմակերպության ստեղծման համար պայմաններ չկային):

Բայց «երկիրը» (երկրային, ոչ հոգևոր հասարակարգը) իր կարիքից դուրս կբերի 2րդ գազանին (նա ելնում է երկրից). 2րդ գազանը պետք է գալիս ոչ թե, որ ՀյԹ տերության բնակիչները ճշմարիտ Աստծու որոնման սուր կարիքն են զգում, կամ ցանկանում են ՀյԹ տերության մեջ արդարության և Աստծուն հնազանդվելու ճանապարհը հարթել: Հապա ինչի՞ համար:

2րդ գազանը ՀյԹ տերության մեջ կվերածնվի, որպեսզի հեշտացվի տերության բնակչության գիտակցական մանիպուլյացիան, նրանց հույզերն ու ցանկությունը ուղղորդվի ՀյԹ-ին քաղաքականապես շահավետ հուն: Ուստի 2րդ գազանի երկրից ելնելը նշանակում է, որ նա ոչ երկնային, այլ երկրային ծագում ունի (նա մարմնավորից, ոչ ճշմարիտ Աստծուց է հայտնված):

Քանի որ համարում ենք, որ վերջին ՀյԹ-ը — դա ՌԴ-ն է, ուստի 2րդ «գազանը» — դա ՌՈւԵ-ն է (ՌԴ-ում ՀյԹ-ի հոգևոր օգնականը — Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցին): Ով համաձայն չէ — որոնեք այն կրոնը, ով օգնում է ՀյԹ-ին (ըստ ձեզ), իսկ հետայսու հոլովակում ՌՈւԵ-ի փոխարեն պատկերացրեք նրան (մենք տալիս ենք Հայտ.13:11-18-ի նշանակությունը, իսկ թե որ կրոնական կազմակերպությանն է նա համընկնում — որոշեք ինքներդ):

ՌՈւԵ դիրքերի ամրապնդումը սկսվեց ՍՍՀՄ փլուզումից հետո: Թեպետ ՌԴ-ում կան նաև կաթոլիկներ և բողոքականներ, բայց Ռուսաստանի պատմության մեջ ավանդական հատուկ դերը խաղում է ուղղափառությունը (տես «Խղճի ազատության և կրոնական միավորման մասին» №125 Ֆեդեր.օրենքի ներածականը): Կարճ ասած՝ ՌՈւԵ-ն ՌԴ-ում արտոնյալ և ազդեցիկ դիրք է գրավում:

Ինչպես հիշում ենք — ուղղափառությունը Ռուսաստանի ժառանգությունն է Բյուզանդիայից (Հռոմի Արևելյան կայսրության): ՌՈւԵ-ի պետական սկիզբը դրվեց 988թ. սուրբ իշխան Վլադիմիրի կողմից: Այսօր ՌՈւԵ-ն մեծ ազդեցություն ունի ՌԴ հասարակաքաղաքական կյանքում (պետության և Եկեղեցու համագործակցությունը միավորում է Ռուսաստանի հասարակությանը, գուգլով):

Հայտ.13:12 Նա գործում է նրա առաջ (վիշապի առաջ)՝ առաջին գազանի ամբողջ իշխանությամբ… կեղծ գառը գործում է ի շահ Սատանայի՝ նրա «արենայում» և նրա հովանու տակ: Կեղծ գառը և ՀյԹ-ը — երկուսն էլ տվյալ ժամանակում հավասար ծառայության են կանգնած Սատանայի առջև և ունեն մեծ լիազորություններ: (հմմտ.Հայտ.16:20):

Կեղծ քրիստոսը լիազորված է հանդես գալ որպես ՀյԹ մունետիկ և զինակից՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ ՀյԹ-ը իր քաղաքականությունն է թելադրում ՌԴ մասսաներին (ՀյԹ-ը «գործում» է իր հոգևոր ուսուցչի հովանու տակ, որը հմտորեն Աստծու ծառա է կերպավորում: Իսկ կեղծ քրիստոսը — ՀյԹ հովանու տակ):

Կեղծ մարգարեի եռանդն ուղղված է ՀյԹ-ի և վերածնված տերության փառաբանմանը. նրա ջանքերի շնորհիվ ՀյԹ-ի ժողովրդին կպատվաստվի անսովոր հայրենասիրության զգացմունք, սեր դեպի ՌԴ լավագույն հոգևոր ավանդական արժեքները և ագրեսիվ հակակրանք դեպի նրանց, ովքեր այդ արժեքները կմերժեն:

Հայտ.13:12 և ստիպում էր երկրին ու նրա բնակիչներին երկրպագել առաջին (բուժված) գազանին: Կեղծ մարգարեն կստիպի ՌԴ ժողովրդին երկրպագել վերջին ՀյԹ-ին. դիմելով ճիշտ և սուտ ամեն միջոցի՝ ժողովրդին կվարժեցնի որպես կուռք պաշտել ՀյԹ-ին և ակնածանքով ու սրտի թրթիռով ընդունել նրա ամեն մի քայլը (ինչը հետագայում կնպաստի, որ միասին հալածեն Եհովայի ժողովրդին):

Հայտ.13:13 և մեծ նշաններ էր անում ու երկնքից կրակ էր իջեցնում երկրի վրա մարդկանց աչքերի առաջ Ուղղափառությունը ՌԴ-ում ակնառու է մի առանձնակի ձիրքով. հրաշքների և այլևայլ նշանների միջոցով ազդել մարդկանց զգացական ընկալումների վրա: ՌՈւԵ-ի բոլոր հրաշքների հաշվարկը այն է, որ ուժգին էֆեկտով ՌԴ բնակչությանը գրավեն դեպի ՌՈւԵ:

Օրինակ, ՌՈւԵ-ն ունի լացող սրբապատկերներ, օդում երևացող խաչի նշաններ, սրբավայրեր եվ բուժիչ ջրեր, խորհրդավոր ծեսեր, Տիրոջ Գերեզմանի տաճարից՝ «երկնքից իջած» բարերար կրակ և այլն (մայրաքաղաքային ՌՈւԵ-ն այդ երկնային կրակի ներգործությանը հատուկ նշանակություն է տալիս և ամեն տարի նրա ետևից Երուսաղեմ է ուղարկում իր լիազորներին):

Ողջ աշխարհում ՌՈւԵ-ի տաճարների փայլը, հրաշքները և ՀյԹ-ի (աշխարհանվաճ) արտաքին քաղաքականությունը — օգնում են 2 «գազանների» «համերաշխ տանդեմին» իրենց հպատակներին (հոտին) ուղղորդել ցանկալի իդեոլոգիական հուն և ամենուր մեծ անվանում ունենալ (օրինակ, ՌՈՒԵ-ն իր թեմերն ունի նույնիսկ Ճապոնիայում և Չինաստանում):

Հայտ.13:14 Եվ նշաններով… նա մոլորեցնում էր երկրի բնակիչներին և ասում, որ պատկերը կերտեն (վերքից բուժված 1-ին գազանի): Կեղծ մարգարեի հրաշքները կհրապուրեն ՌԴ բնակչությանը. խաբեությամբ նրանց մտքում կամրապնդեն ՀյԹ-ի զորության փառքը և Ռուսաստանի վերազարթնած ավանդական արժեքները:

որ պատկերը (դիմանկարը) պատրաստեն գազանի…
ՌՈւԵ-ի ջանքով ՌԴ-ի ղեկավարը ժողովրդի աչքում բարձրացվում է ժողովրդական հերոսի և կուռքի պատվանդան (ՀյԹ-ը — Ռուսական կայսրության անցած հոգևոր փառքի և միաժամանակ ՍՍՀՄ-ի զորության վերածնության խորհրդանիշն է): (ՀյԹ-ից և ՌԴ-ից ստեղծվում է կուռք, «սրբապատկեր». ՌԴ ժողովուրդը աստվածացնում է ՀյԹ-ին, Ռուսաստանի փրկարարին, և ծնրադրում նրան ասես սրբապատկերի առաջ:

Հայտ.13:15 Եվ նրան տրվեց, որ շունչ տա գազանի պատկերին (կենդանացնի ՀյԹ «սրբապատկերը»): Արդյունքում 2րդ «գազանի» ջանքերով վերածնված երկրի բնակչության սրտում 1-ին «գազանի» (ՀյԹ) անկենդան պատկերը կկենդանանա և կդառնա կենդանի կուռք. տերության ողջ բնակչությունը կաստվածացնի թե՛ Ռուսաստանը, թե՛ նրա ղեկավարին — ՀյԹ-ի փրկարարին: Օրինակ այսպես.

Կեղծ մարգարեի ջանքերով՝ ՀյԹ-ի իդեոլոգիան, որ կհիշեցնի ՍՍՀՄ -ի իդեոլոգիան (անսովոր ուժգին հայրենասիրություն եվ սեր դեպի Ռուսաստանը, թշնամու որոնում և մարտ նրա հետ, հանուն հայրենիքի՝ կյանքի զոհաբերում, նվիրում ի շահ Ռուսաստանի և այլն) — կրկին կհառնի ՌԴ բնակչության սրտում և մտքում, ինչը թույլ կտա հեշտությամբ մոլորեցնել ժողովրդական մասսաներին՝ հանուն հայրենիքի (այսինքն՝ ՀյԹ) շահերի:

Հայտ.13:16 ԵՎ (2րդ գազանը) կհարկադրի բոլորին… որ նրանց աջ ձեռքին կամ նրանց ճակատներին նշան դնեն: Կեղծ մարգարեն այնպես կանի, որ վերածնված տերության բնակիչները կուռքի «դրոշմը» ստանան (ոչ միայն «պաշտեն» ՀյԹ-ին). նրանց վրա իրենց «տիրոջը» պատկանելու դրոշմը կդրվի՝ ի հավատարմություն և ճանաչում նրա՝ որպես Ռուսաստանի բարձրյալի:

Փոքրերին եվ մեծերին — ակնարկում է ՌԴ տարբեր հասարակական դիրքեր; հարուստներին եվ աղքատներին — տարբեր սոցիալական վիճակ; ազատներին ու ծառաներին — այսինքն ցանկացած կատեգորիայի քաղաքացու վրա՝ այն տարածքում, որտեղ ՀյԹ կուռք է և տեր — կունենա սեփականատիրոջ ազդեցության լծակ:

որ մարդկանց աջ ձեռքին կամ նրանց ճակատներին նշան դնեն, Սա ՀյԹ-ին հավատարմության «դրոշմ» է, կեղծ մարգարեի ջանքով մտածված, որ կօգնի կուռք-միապետին կառավարել իր տերության հպատակների մտքերը (նշան ճակատին) և գործերը (նշան ձեռքին) (այսինքն ՀյԹ-ի մարտավարության մեջ 2րդ գազանը «գործիք» է՝ բնակչության գիտակցությունը ՀյԹ-ին հարմար իդեոլոգիական հուն ուղղորդելու համար):

Օրինակ, ՀյԹ-ին դուր չի գալիս «ինչ-որ Վանյա»: ՌՈւԵ-ի հետ համատեղ ջանքերով, ՌԴ ժողովրդին ցույց կտրվի, որ այդ «Վանյան» ՌԴ թշնամի է: ՌԴ ողջ ժողովուրդը՝ հանուն հարյենյաց — ակտիվ պայքար կսկսի «Վանյայի» դեմ (այս կերպ ՌԴ ժողովրդի սրտերում և մտքում ՀյԹ-ը կկենդանանա՝ նրանց մտքում և սրտում իրենց տիրոջը տված հավատարմության «դրոշմ»/նշանով — շնորհիվ կեղծ մարգարեի):

Հայտ.13:17 և որ ոչ ոք չկարողանա գնել կամ վաճառել, բացի նրանից, ով ունի նշանը, գազանի անունը կամ նրա անվան թիվը: Այստեղ գնել-վաճառելու (առևտրի) միջոցով ցույց է տրված ՌԴ տնտեսական համակարգը՝ աղբյուրը բարգավաճման. միայն ՀյԹ-ի նվիրյալ հպատակներին կհաջողվի այդ գետնի վրա հարստանալ:

Սակայն կա և «հոգևոր առևտուր» (Մտ.25:27). կիսվել հոգևոր արժեքներով կարող են միայն ՀյԹ երկրպագուները: Քանի որ Եհովայի ժողովուրդը չի երկրպագի ՀյԹ-ին (չի ընդունի կուռքի նշանը իր ճակատին և ձեռքին) — նրան չի թույլատրվի իր հոգևոր արժեքները տարածել ՀյԹ-ի ազդեցության տարածքում (նաև մնացածին, ով չի երկրպագի ՀյԹ-ին):

նշանը, գազանի անունը կամ նրա անվան թիվը:
Նշանը (կուռքի «դրոշմը») նշանակում է, որ բոլոր «դրոշմվածները» իրենց կյանքի կերպով ցույց կտան, որ ՀյԹ-ին ընդունել են իրենց բարձրյալ: Նրան հաճեցնելու համար, ՀյԹ-ի նվիրյալները կձգտեն ընդօրինակել նրա հայացքներն ու դիրքորոշումը՝ շուրջը կատարվողին (Ս.Գրքում անունը ցույց է տալիս այն կրողի էությունը):

այն մարդու թիվ է, և այդ թիվն է 666:
ՀյԹ-ի «դրոշմը» (նշանը) — դա մարդու թիվ է:
Աստծու թիվն է — 7: Միաբանության իմաստով՝ Աստծու նշանը «առկա» է Իր սուրբ ծառաների վրա երկնային Հոր հետ (7), Նրա որդու հետ (ճշմարիտ Գառի, 7) և սուրբ ոգու հետ (7): Սրբության ընդհանուր նշանն է — 777 (Հայտ.7:3):

Այդ սուրբ մարդիկ (ովքեր կընդգրկվեն 144000ի մեջ, Հայտ.7:3,4; 20:6) նման հոգևոր «դրոշմով»՝ իրենց կյանքի կերպով ցույց են տալիս, որ ծառայում են Աստծուն «եռակի» եռանդով. իրենց վրա տեր են ճանաչում միայն Եհովային, ձեռք են բերել Քրիստոսի միտքը և գործում են սուրբ ոգուց շարժված, որի համար էլ նրանց գործերը հաճո են Եհովային:

Իսկ 666 նշանը (Աստծու ծառաների նշանի օրինակով) դրված է ասես Աստծու հակառակորդի ծառաների վրա և նշանակում է եռանդի «եռակի» միաբանություն Սատանայի, կեղծ մարգարեի և անմաքուր ոգու հետ (666): Դրա համար — նրանց գործերը չար են: Դա բոլոր կեղծ հավատացյալների նշանն է (ովքեր անմեղ «գառնուկների» սոսկ արտաքին տեսքը ունեն, իսկ ներսից լիքն են չարությամբ, թալանով և նենգությամբ, Ղկ.11:39; 2Տիմ.3:5):

Աստծու դրոշմով նշված Հիսուս Քրիստոսի իշխանակիցները հանդիսանում եմ Աստծու, Քրիստոսի և արդարության ծառաներ՝ հասկացողության բարձրագույն իմաստով:
Իսկ գազանի ծառաները, եթե չփոխվեն, կդառնան երդվյալ աստվածանարգներ՝ արժանի մահվան (Հայտ.16:1,2):

Գազանի նշանի տակ կարող է «ընկնել» նույնիսկ Եհովայի ծառան: Ի՞նչ կերպով: Գազանը — դա աստվածընդդեմ է սկզբունքորեն, իսկ բոլոր նրա կնքվածները հակառակվում են Աստծուն, Քրիստոսին և սուրբ ոգուն: Օրինակ, 1-ին դարում Եհովայի ժողովրդից նրանք, ովքեր գիտեին Հիսուս Քրիստոսին, ըստ էության դրոշմվեցին 666 նշանով. նրանք սիրեցին ավելի մարդկային պատվերները (կեղծ մարգարեի խոսքը — մարդկային պատվիրանների խորհրդանիշն է, Մարկ.7գլ):

Նույնը կարող է և այս համակարգի ավարտին Եհովայի ժողովրդի մեջ պատահել նրանց, ովքեր մարդկային պատվիրանները Աստծու խոսքից ավելի կսիրեն ու կաղավաղեն Աստվածաշնչյան դասերը: Ինչպես որ Եհովայի ժողովրդի 1-ին դարի առաջնորդներն էին նեղում Քրիստոսին` նրանք էլ կնեղեն նրանց, ովքեր ցույց կտան իրենց սխալները՝ հորդորելով ուղղել դրանք (Մտ.23:34):

Այսպիսով. 2րդ գազանը երկրից — կրոնական կազմակերպություն է, որ գլխավորում է վերջին հեթանոս տերության վերջին ՀյԹ-ի հոգևոր իդեոլոգիան: ՀյԹ-ի և ՌՈւԵ-ի բարեկամական «տանդեմի» շնորհիվ վերջին տերության բնակչությունը «ծրագրավորված» կլինի մարտնչելու Ռուսաստանի շատ թշնամիների, այդ թվում և՝ Եհովայի ժողովրդի դեմ (Դան.7:25 և Հայտ.13:5-7):

Այդ «տանդեմի» ազդեցության ուժը ՀյԹ-ի վերջին տերության բնակչության վրա նույնքան զորեղ կլինի, որքան զորեղ է, օրինակ, Ռուսաստանի ժամանակակից քաղաքական և հոգևոր լիդերների ուժը, ազդեցությունը և համագործակցության արդյունավետությունը.

Հայտ.13-ի 1-ին և 2-րդ «գազանների» «տանդեմի» համագործակցության հետևանքը կլինի Եհովայի ժողովրդի հալածանքը նրանց ազդեցության տարածքում (ինչն արդեն տեսնում ենք, օրինակ, Ռուսաստանում, Դոնբասում և Ղրիմում, Հայտ.13:5-7; Դան.7:25):

«Պատասխանների արկղ» Եհովայի Վկաների կայք Ուկրաինայից:
Մեր հասցեն՝ givianswers@gmail.com

 

The Man of Lawlessness in Jehovah’s Temple: Part 4. Cunning of the Governance System of the Governing Body.

Video in Russian . Here is an adapted version of the video in English 8.7

From video 8.6   we learned that the man of lawlessness today  is the Governing Body (GB). In general, the man of lawlessness works for Jehovah’s interests (as the leaders in the first century Mt.23:2,3, otherwise no one would believe that Jehovah’s Temple is here). But the problem is that when working for the Kingdom’s interests, the man of lawlessness is willing to allow distortion to protect his own interests, which is detrimental to God’s Work (Php.2:21). And what helps him in this is the Governance System (the system of the governance for God’s people).

GS — the Governance System of the man of lawlessness.

Today, the Governance System of Jehovah’s Temple consists of, as it did in the first century, the Governing Body (the headquarters) and his assistants (all the structural units of the Governing Body, including congregations [Ac.15:6; 1Ti.3:1-10] that deliver to all Jehovah’s witnesses all of the decisions of the Governing Body [Ac.16:4]). Through this governance system (GS), unity and discipline are maintained among Jehovah’s people (without which, it is impossible to carry out God’s Will [Mt.24:14] ).

In the GS of modern times there are two downsides:

1) Unlike in the first century, there are no miracles today and there is no opportunity for the members of the Governing Body to confirm that they are truly God’s anointed. (We have to believe their word that they are anointed, there is no alternative to worship Jehovah.)

2) In this system of things of imperfection, the environment of power is always an environment of risk (even if Jehovah Himself appoints the leaders. Nu.20:12; Ac.20:29-30).Therefore, what fruit the GS will bring to God depends on the spirituality of the members of the Governing Body among His people.

If the members of the Governing Body are really anointed, are faithful to Jehovah, take a firm hold of the Word of God, do not look for their own interests but for what is pleasing to Christ, please God but not men (as apostle Paul for example Ac.20:32; Ga.1:10) then the GS will fulfill its purpose and will correctly mold God’s people (even if some mistakes will be made). And the opposite is true as well (Jer.12:10; Php.2:21).

So, depending on what the Governing Body is looking for (righteousness or lawlessness), the biblical form of the GS will either bring good fruit to Jehovah or it will spoil His people, as the shepherds of old time did (Jer.12:10). Is it possible to know what the Governing Body of modernity is looking for? Yes it is. Let’s compare the development of the same situations in the condition of the GS of modernity and the GS of the first century.

Answer please: is it possible that today one of God’s anointed, not from «Jerusalem» (Warwick), could publicly expose one of the members of the Governing Body of hypocrisy and to urge him to correct his conduct without being punished for doing so? (As apostle Paul did, Ga.2:11-13). Or could he ask the Governing Body to change one of the teachings (As apostle Paul did, Acts Chapter 15) and the members of the GB would respond immediately (or at least listen)? Or could he say to the GB that God reveals His Word not only to just the Governing Body from Warwick? (1Co.11:5; Ga.1:15-17).

What will happen to these brothers today? It is not difficult to guess that they will be disfellowshipped or announced mentally ill. Why? Because today (unlike in the first century), the GS of the Governing Body does not let modern «Pauls» in – those who put Jehovah’s interests first and who look not for their own interests but for what is pleasing to Christ (Ga.2:9,11-14; For Paul, Jehovah, and Jesus were the only priorities).

How does the GS of the Governing Body get rid of «Pauls«? By means of an easy, but amazingly workable scheme.

Initially, this tough GS, in terms of the subordination subordinate to the superior, provides stability to God’s people on a global scale. This is good and correct (otherwise it would be impossible to organize the harmonious worldwide activity). But if a wicked generation penetrates the Governing Body that does not look for what is pleasing to Christ but for their own interests, then they use the GS for their own purposes, «making it work» for themselves.

Since the deeds of the man of lawlessness can sooner or later be detected (watch video 8.6 , in order to continue to maintain his position as the only faithful servant of Jehovah, he needs his own team of governors at all levels and structures, starting with congregations and finishing with the six committees (the committees at the Governing Body of the Watchtower Society are: the Coordinators’ Committee, Personnel Committee, Publishing Committee, Service Committee, Teaching Committee, and the Writing Committee).

Therefore, the Governing Body needs only those brothers who will implicitly and blindly (fanatically, without examining the Scriptures) trust him; who will faithfully «fight to the death« for him and his interests in the belief that he is serving Jehovah.

The Governing Body needs servants who will be ready to refuse to search the Scriptures to check its decisions, commandments, and actions. It is not difficult to guess why there is no room for «Pauls» in the modern Governing Body.

The Governing Body needs brothers who will be ready to suppress their own opinion, who will turn a blind eye to weirdness (even if they notice it), who will drown out their own conscience, and evade their responsibility to please Jehovah. But how?!! does one achieve this from the brothers who truly love Jehovah and His Word? For this, it is necessary to interpose a special «magical mechanisms» (2Th.2:2,9,10). Let’s consider them and learn how the Governing Body forms such a team.

At the beginning of this «magic» is in the appointment of the elders of the congregations. God’s people should not be in a democracy (generates anarchy). Therefore, leaders at all levels are appointed by superiors (they have more experience), according to the principle of Acts 14:23; Tit.1:5. However, the approach to the appointment of the elders of all levels, in fact, is worldly: «He will give great glory, power, and reward, to those who give him recognition«, (Da.11:39).

This is the first «magic mechanism” of the GS of the Governing Body.

A condition of appointment as an elder (or as regular pioneer) is a hidden «oath» of allegiance to the Governing Body, not to Jehovah. There is a demand in the questionnaire for all appointees to recognize the Governing Body as the only channel and representative of God. This is how the righteousness of the appointees is placed in dependence not only on themselves and their relationship with Jehovah but also on the righteousness of the Governing Body (If there is a man of lawlessness in the Governing Body, then there is a risk of subordinating to him to do wrong).

This is how the GS of the Governing Body removes all «Pauls» in the very beginning: those who can see a trick in swearing allegiance to the imperfect members of the Governing Body and equalizing them with Jehovah; those who cannot sign the questionnaire and therefore do not fall into the system of managers of the Watchtower Society, as only the necessary «source material» gets there: spiritual babies (inexperienced, gullible newcomers without a thorough knowledge of the Bible). Using spiritual babies is the second mechanism (as it is easy to control them).

Then, the newcomers who sincerely love God, who want to do more to serve Him and who «took the oath» to the Governing Body, are treated with the «third mechanism«, which is the substitution of true spiritual concepts. For example: if you become an elder, you will immediately grow up spiritually! And who among the brothers does not want to grow up spiritually, if this is the dream of all the people who love Jehovah?

Also, it is easy to convince the new ones (especially the young ones) that distrusting the Governing Body is equivalent to distrusting God (which is not true Ac.11:17). That by submitting to the Governing Body you please Jehovah (they use 1Sa.15:22 «to obey is better than a sacrifice«, but they do not specify that it is talking about obedience to JEHOVAH, not to the Governing Body); that the word of the Governing Body is equal to the Word of Jehovah, and if something goes wrong, do not be afraid, the Governing Body will be accountable. (Although this is not so: each one will render an account for himself to God [Ro.14:12] and everyone will be equally punished, Mt.15:14).

If some of the teachings of the Governing Body are unclear or doubtful, then they explain to the new ones «It’s alright. When you grow up spiritually (when you become an elder) you will understand. Do you agree that the Governing Body correctly teaches the basic biblical truth? Then accept this also!» And the new ones sincerely begin to think that they have doubts, not because they see heresy but because they are spiritual babies who cannot see well (making them more willing to become an elder).

The elders of all congregations use this method of «processing» the inexperienced (This is how they are trained). If there is only a few people in the congregation who want to become a regular pioneer or an elder (the district overseer regularly checks), this means the body of elders does not fulfill their responsibilities and does not justify the trust of the society represented by the Governing Body, which can result in a dismissal aftermath (which the elders, of course, do not want).

Therefore, while the new ones did not really grasp anything, the elders «process» them with diligence. And inexperienced brothers strive to become elders in the sincere belief that by doing so, they will grow spiritually. (What the Society does is advertise the elders as spiritual, mature brothers, but they keep silent about the indicators of spiritual growth mentioned in Ga.5:22).

This is how the youths (both literal and spiritual ) begin to lead Jehovah’s people (Isa. 3:4) and face the GS of the Governing Body more tightly. For example, they have to speak from the stage in Kingdom Hall about absurd teachings — that this is the truth of Jehovah. Or in case of difficulties in processing documents for the Kingdom Halls, they have to convince themselves that a bribe is a gift for a good cause of Jehovah, and that it is better to submit than to pay attention to oddities, etc.

If at first the new ones don’t know what they’re doing, then when they begin to understand what wringer of the GS of the Governing Body they are put through, they’ll find out that by that time they will already have something to lose (their congregation that they have loved, Jehovah’s service, friends, family, children, etc.). And if the appointee «turns on the mind», he will face the choice:

a) Express doubts and be ready to resign as an elder (for distrusting the Governing Body, one will be demoted or even expelled) or b) remain silent for various reasons (there is no alternative to worship Jehovah, what will happen to me and my family, I don’t want to l lose the «acquired», Joh.12:42, etc.). To resign, one has to explain the reason and this can ruin not only his life alone. The choice is hard.. But whoever chooses b)  will be promoted even higher in the «theocracy» of the Governing Body.

So only brothers from Group b climb to the heights of the GS of the Governing Body. Those who are ready to be silent pretend that nothing is happening for the sake of the stability of their position. And the deeper they get stuck in it, the higher the GS raises them in ranks. And from the «Pauls», identified along the way (who could not choose b), the Governing Body gets rid of them (it may extend to the exclusion from the congregation).

Watch video 1.7  about how the man of lawlessness got rid of «Pauls» («Jerusalem, the killer of Jehovah’s prophets«).

Next, we’ll consider the forth «mechanism« of the GS of the Governing Body, which is successfully operating on inexperienced and gullible brothers. This is a program of false blessings (the privileges that the society represents as the blessings of God).

This makes the spirituality of many Jehovah’s Witnesses even worse, distorting their motivation: you demonstrate your loyalty to the Governing Body for a while and then you receive special honors and «a land as a reward» (Da.11:39). For example, you will be rewarded with the privilege of studying in one of the schools of the society (without mentioning that there are brothers from Group b) there, and they teach you to obey the Governing Body with even greater zeal, and with even greater effort they equalize the Governing Body with Jehovah).

Take into account this «blessing». For example, if you remain faithful to the Governing Body, in the new world you will be a prince (you will be more honored by Jehovah than others). It will be easier to open your business if you overcome administrative problems, you will come closer to the elite, etc. And if you don’t, then you will be a nobody. In the end, some are «sold» to the GS of the Governing Body for false «blessings» (privileges invented by the society).

This is how many of our dear brothers, being sincere and conscientious at the beginning and demonstrating their dedication to the Governing Body for many years at every stage of career growth, eventually acquire a spiritual defect: they are formed as hard-hearted opportunists, seeking no longer to please God but their own interests (in order not to lose their usual position and privileges, as was the case in the first century, Joh.12:42; Php.2:21).

And the Governing Body forms out of them its own army of «locusts» (Re.9:1,7, the wicked generation of leaders, which was predicted by Christ, Mt.16:1,4; 23:34-36; 24:34. Watch video 1.31 ). These «locusts» spoil the rest of Jehovah’s people: first, the regular pioneers, joining the team of the Governing Body to promote its interests (the mechanisms are the same: blind trust, loyalty to the Governing Body, substitution of concepts and luring by privileges).

As a result (and we can see it today all over the world), it is very easy to convince all Jehovah’s Witnesses (with the exception of some, but not many) through elders and regular pioneers, that, for example, the large-scale construction of the fashionable Bethel in Warwick, the withdrawal of all donations from the congregations, the sale of the Bethel property and the dismissal of the Bethelites, these are all Jehovah’s blessings and guidance.

Therefore, all the Jehovah’s witnesses «fight to the death« for the interests of the Governing Body, even for those that are dubious and they reject all «Pauls«, believing  that they are serving God. This is the bad fruit of the activity of the man of lawlessness in our time. «The army that kills» the prophets of God (Mt.23:34; Joh.16:2).

And the tragedy of this spiritual defect of this «army» is that it is being formed slowly and imperceptibly — only in cases when there is a contradiction between devotion to the Governing Body and to Jehovah. (Whom should you listen to more: the Governing Body or God?) But there are only a few such situations (the Governing Body largely requires the same as God; «poison is added drop by drop» ). But every time during taking this test of allegiance to the Governing Body or to Jehovah, when the Jehovah’s witnesses take the side of the Governing Body they show that the Governing Body is their master, not Jehovah (an idol sits in the temple of God).

So, the conclusion for the Governance System of the Governing Body of our time. We have shown:

1) Why the GS of the man of lawlessness at all times removes faithful «Pauls», but accepts brothers who obey the man of lawlessness for various reasons.

2) How the man of lawlessness forms his team with the help of the four «magic» mechanisms of the Governance System, built by the Governing Body of the society. Let’s recall them briefly.

The «magic« mechanisms of the Governance System of the Governing Body are:

1) The oath of allegiance to the Governing Body, not to Jehovah;

2) the selection of young and inexperienced ones into the GS;

3) the substitution of concepts (the Governing Body is equal to Jehovah; obedience to the Governing Body is pleasing to Jehovah; and delve into weirdness – displeasing ).The Governing Body will be responsible for any weirdness, but you will render an account to God for disobedience to the Governing Body;

4) attraction by the program of false blessings (the race for privilege distorts the motivation for those serving Jehovah and incorrectly molds Jehovah’s people).

If we add to this everything that was shown in the previous video 8.6 , which is:

— adventurous investments;

— hiding the movements of donations (the receiving and spending);

— the pursuit by the members of the Governing Body of luxury and comfort (but they prohibit the creation of a fund for helping fellow believers);

— the «financial abuse» of the congregations (withdrawal of all surplus donations);

— «tax on constriction»;

— complete isolation of the Governing Body from the «lower class» (impossibility for «Pauls« to come to them, Acts 15);

— unwise actions (situation in the Russian Federation);

— the dismissal of Bethelites who have worked for decades, without severance pay (put them through the wringer, and then be on your own) for the sale of real estate;

— the absence of a program of material care for older Bethelites (except for the members of the Governing Body and their closest associates);

— construction «business» (buy low-sell high);

— the use of free labor (including remote assistants) ;

— distortion of biblical teachings;

— the requirement to use only New World Translation Bible (the best in the understanding of the Society, but in fact — distorted, watch video 3.12, 3.13, 3.14 );

— the requirement to study the Bible only by the algorithm of the publications of the Society, etc.

Then we can come to the conclusion that the overall deeds and principles of the modern Governing Body comprehensively confirm the Biblical description of the man of lawlessness who has sat in Jehovah’s Temple at the beginning of the 21st century (the ascension of the Governing Body of modernity began in 1976, watch video 8.5 ).

The man of lawlessness:

1) will lead Jehovah’s worship (he will sit in the temple of God);

2) will allow apostasy (2Th.2:3; idolatry, substitute for God);

3) will entice with all power and signs and lying wonders (2Th.2:9, for example, the impressive wonder of fast construction of Kingdom Halls around the world under the cover of a «construction business»);

4) will seduce Jehovah’s people (lure with rewards) ;

5) will replace truth with deception (2Th.2:10 will distort teachings and motivation);

6) will release his army of «locusts» (dedicated to the Governing Body and not to Jehovah, Re.9:1-4).

Of course, the Governance System of Jehovah’s people is very important. It is very important for God to accomplish the worldwide preaching work, in which Jehovah’s witnesses participate (which is impossible without the GS, Mt.24:14). However, it is equally important to Jehovah that those who carry the good news to others gain salvation themselves. (1Co.9:27; if you notice something wrong in your congregation, but you don’t know what to do, watch video 2.14 ).

Next time, we will consider how one can become a member of the Governing Body (if there are any true anointed ones there today or not), if God wills.

Jehovah’s Witnesses, «Box of answers».

 

 

Урок №49. Второе пришествие или «день Христа»

Это видео разъясняет значение «дня Христа», называемого также 2-ым пришествием Христа. Согласно Библии, 2-е пришествие Христа — это — не один момент явления Христа на небе, а этап, состоящий из множества эпохальных событий, сменяющий век правления сатаны — веком правления Царя Иеговы, Иисуса Христа, которому надлежит быть Царём престола Давида над Землёй — во всей вечности.

Текстовый вариант см. Урок №49

«Великое бедствие» из Откр.7:14 — в учениях Общества Сторожевой Башни

Текст обращения из видео 3.16

Это обращение касается использования выражения «великое бедствие/скорбь» (ПНМ, Синод.)из Мтф.24:21 и Отк.7:14, что в учениях ОСБ отождествляется с Армагеддоном. Конгресс 2018 г. «Будьте мужественны!» в финальном видео показал величественную картину явления Христа на небе, спасающего свидетелей Иеговы (сИ) на поляне и уничтожающего их врагов, напомним суть:

Здесь мы докажем, что 1) выражение «великое бедствие/ скорбь» (ВБ/С) из Откр.7:14 и Мтф.24:21 – это не одно и то же. И 2) что Откр.7:14 – это исполнение Де.14:22, где сказано, что войти в вечное Царство Бога – непросто: людям придётся выйти победителями из скорби всех испытаний, (включая, как знаем, и последнее — после 1000летия Христа, Откр.20:7-10), — сохранив верность Иегове.

Соединяя между собой Мтф.24:21 и Откр.7:14 (тексты о ВБ/С), ОСБ учит, что ВБ/С из Откр.7:14 и Мтф.24:21 – это одно и то же событие. Поэтому, когда Иисус явится на небе (Мтф.24:30), по мнению ОСБ — он спасёт сИ и уничтожит в Армагеддоне врагов (что и показал финальный ролик конгресса).

Так сИ переживут ВБ/С Армагеддона и выйдут в новый мир. Смотрим, как ОСБ соединяет Отк.7:14 и Мтф.24:21 – в СБ 2009 15/3 с.18, абз.10:

Теперь ответим на вопрос
1) Правильно ли соединять слова Христа о ВБ/С из Мтф. 24:21 и Откр.7:14?
Ответ поможет увидеть, что во времени – это совсем разные события. Из видео 1.30 о 3м горе знаем, что Иисус, говоря в Мтф. 24:21 о ВБ/С для народа Иеговы, указал, когда наступит конец ВБ/С, а именно: конец для этой ВБ/С настанет в момент явления Христа на небе. Почему? Читаем Мтф.24:29,30:

Мтф.24:29,30 И вдруг, после скорби дней тех… явится знамение Сына .. на небе.. и увидят Сына (Сразу же после ВБ, которое будет в те дни.. на небе появится знамение Сына, ПНМ). То есть, если соединять Мтф.24:21 и Откр.7:14, как делает ОСБ, то сИ войдут в новый мир сразу после явления Христа на небе. А что говорит об этом Библия? Шагнут ли сИ в новый мир после явления Христа на небе? Выясняем:

Явление Христа на небе – это  сигнал его воцарения и сбора 144000 при 7й трубе (Мтф.24:21; 29-31; Откр.11:15; 1Кор.15:52; 1Фес.4:16,17). После этого дьявола сбросят на Землю, и 3,5 года он будет гоняться за остатком сИ на Земле (Откр.12:9-14). Затем – период «один возьмётся для Миллениума (как Енох – смертью в Господе), один останется для будущего Армагеддона (Мтф.24:30,31;40; см. видео 1.46, 1.30 и 1.21)

То есть, картинка финального видео ОСБ о спасении сИ в момент явления Христа на небе (по учениям ОСБ) – не соответствует Библии: с момента явления Христа на небе (после сбора 144000 и после ВБ/С из Мтф.21,29-31) должно пройти, как минимум, 3,5 г. гонения дьявола за остатком сИ — плюс время на сбор «умирающих в Господе», на чаши гнева и Армагеддон, откуда, по учению ОСБ, должны выйти сИ из ВБ/С (Откр.7:14).

В общем, ВБ/С из Мтф.24:21,29-31 и ВБ/С Армагеддона из Откр.7:14 не совпадают во времени и по значению: а) ВБ/С, о котором говорил Иисус, — для народа Иеговы и закончится в момент явления Христа на небе (сбора 144000).

б) а ВБ/С Армагеддона – для нечестивых (откуда ОСБ ожидает выход сИ, Откр.7:14), и с момента явления Христа на небе — она только начнётся (Откр.11:15-18)

Почему в явление Христа на небе – ВБ/С для народа Иеговы закончится? Поясним: до явления Христа верные сИ (по примеру 1в. н.э.) будут скорбеть из-за проблем в Доме Иеговы (беззаконник; искажение слова Бога; гонение сИ в РФ; продажа посвящённых Иегове Вефилей и З.Ц; суды над ОСБ не за праведность, а за грех педофилии – на фоне войн, кризиса и т.д., см. видео 1.38). А, когда Иисус явится видимо и заберёт 144000 – наступит время действий, а не скорби (конец ВБ/С):

многим сИ станет ясно, что 2х последних пророков – отвергали зря (Откр.11:12,13; 14:1, см. видео 1.27); что РС ОСБ – никакой не верный раб (он не вознесётся на небо); что  надо срочно исправляться (некогда скорбеть, до Арма – мало времени). Для того остаток сИ на Земле и будут «питать» 3,5 года, чтобы они успели исправиться и «умереть в Господе» (Откр.12:14; 14:1,13). Для остальных — 3е горе и ВБ/С от 7ми чаш гнева с апогеем в Армагеддоне, см. схему:

Итого по 1) Правильно ли учить, что ВБ/С из Мтф.24:21 и Откр.7:14 – это бедствие Армагеддона? Нет, так как ВБ/С из Мтф. 24:21,29-31 для народа Иеговы закончится явлением Христа на небе – задолго ДО того, как ВБ/С начнётся для нечестивых (в чашах гнева с апогеем в Армагеддоне).
А если верить по ОСБ, что Иисус воцарился в 1914 г. при 7й трубе – тогда получается вот такой абсурд:

а) на небе Иисус явился за 144000 — тоже в 1914г (чего и ожидал Рассел, так как 144000 должны уйти на небо при 7й трубе и воцарении Христа); б) 144000 ушли на небо в 1914 г (при 7й трубе и воцарении Христа, Откр.11:15; 1Кор.15:52; 1Фес.4:16,17); в) уже 100 лет на Земле нет ни одного из 144000 и г) сИ 100 лет «стоят на поляне», видя явление Христа на небе и ожидая спасения (что не согласуется с Библией).

Теперь 2) Что означает выражение «великое бедствие» из Откр.7:14? ПНМ по-особому перевел текст Откр.7:14, чтобы все сИ верили в то, что оно означает Армагеддон, из которого ВМ сИ выходят живыми. Но посмотрим  другие переводы Библии, где показано, что ВМ – это те, кто в принципе прошёл скорбь больших испытаний, сохранив верность Богу, сравним:

То есть,  ВБ из Откр.7:14 (ПНМ) — только в учениях ОСБ означает бедствие Армагеддона. Другие переводы сообщают, что ВМ — это те, кто пришёл в вечное Царство Бога, пройдя скорбь больших испытаний (после 1000чи лет – в том числе), сохранив верность Богу (Отк.20:7-10; Откр. 21:3,4 и 7:15-17 – идентичны и показывают ВМ не в 1000летии Христа, а в вечном Царстве Бога).

Теперь докажем, что Откр.7:14 показывает, как исполнятся слова Павла из Де.14:22 (что путь в вечное Царство Бога вымощен большими страданиями). Докажем, что выражение «великое бедствие» из Откр.7:14  идентично выражению «многими скорбями» из Де.14:22, что и в том, и в другом тексте можно было перевести выражением «большие страдания».

По нумерации Стронга выражений «многими 4183 скорбями» из Де.14:22 и «великое 3173 бедствие» из Откр.4:17 — видно, что слова 4183 и 3173  имеют одинаковые значения «большой, великий» (слово «скорбь/бедствие» 2347 у них – одинаковое, означает скорбь, страдания; мучения; бедствие). То есть Де.14:22 и Откр.7:14 можно перевести одинаково: «большие/великие страдания». Смотрим скриншот: 

Кто-то возразит, дескать, «многими скорбями» из Де.14:22 — это по количеству «многими», а «великая скорбь» из Откр.7:14 — это по качеству – выдающаяся, уникальная (слово «великий» означает и числовую — много — и качественную характеристики – выдающийся). Допустим, это так. Но тогда к ОСБ возникает 2 вопроса, будем внимательны:

а) почему слово 4183 (как бы количественное) в Откр.7:9 ОСБ переводит как «великое«, а то же самое слово 4183 в Де.14:22 – как «многими«?

б) почему ПНМ переводит Откр.7:9 и 7:14 одинаковым словом «великое» (множество и бедствие), если в Откр.7:9 стоит слово 4183 (числовое, то же слово, что и в Де.14:22), а в Откр.7:14 стоит слово 3173 (выдающаяся)? Смотрим скриншот:

Так почему же ПНМ переводит одно и то же слово 4183 из Откр.7:9 и в Де.14:22 – разными словами? (великое множество, но многие страдания). И почему ПНМ переводит разные слова 4183 из Откр.7:9 и 3173 в  Откр.7:14 – одинаковым словом «великое» (множество и бедствие)? Чтобы показать ВМ великим не по численности (ведь сИ – мало), а как выдающееся ВМ сИ? Возможно и так:

ведь такой вариант был бы аргументом на это возражение: «как же сИ может быть ВМ, которое никто не может сосчитать – если сИ очень легко сосчитать?» (дескать, сИ – не по количеству великое, а по  выдающимся качествам, и многих сИ этот ответ устраивает). Но факт, что разные слова 4183 (большой, великий) и 3173 (великий, большой) взаимозаменяемы — показывают и другие переводы.

В подтверждение тому, что два слова 4183 (много) из Де.22 и 3173 (великий) из Откр.7:14 – взаимозаменяемы, как и любые синонимы, покажем в Синод. Библии тексты, где эти слова с разной нумерацией использованы в одинаковом смысле (при переводе рукописей переводчики, похоже, на своё усмотрение выбирали значение слов-синонимов):

Итак, выражение «великое бедствие» в ПНМ — не уникально, по смыслу оно означает качество и количество страданий, через какие пройдёт ВМ, чтобы попасть в вечное Царство Бога. «Великое бедствие» из Откр.7:14 и «многие страдания» из Де.14:22 – идентичны, означают большие страдания ВМ, предсказанные в Де.14:22 (ВМ вошли в Царство Бога большими страданиями, как и предсказал ап. Павел).

Также интересен момент, что взаимозаменяемость  слов 4183 (многие) из Де.14:22 и 3173 (великая) из Откр.7:14 – указана в нумерации Стронга :

в скриншоте обратите внимание на номера слов, которые позволительно использовать в переводе Откр.7:14 и Де.14:22. Там, где стоит 4183 (большой, великий) – допустимо использовать 3173 (большой, великий) и наоборот. Смотрим скриншот:

Кто-то, защищая учение ОСБ, указывает на предлоги, сопровождающие эти выражения: через 1223 «многие/большие страдания» в Де.14:22 и от/из 1537 «великого/большого страдания» в Откр.7:14. Но по сути замысла Иеговы — нет разницы, прошли ли ВМ в Царство Бога через скорбь больших испытаний или – они пришли  в Царство Бога из/от скорби больших испытаний.

Итого по вопросу 2): Откр.7:14 в варианте ПНМ привлекает людей в ОСБ напрасной надеждой: дескать, если станешь сИ, то переживёшь великое бедствие Армагеддона.
Однако, Откр.7:14 всего лишь показывает исполнение предупреждения апостола Павла из Де.14:22: хочешь войти в вечное Царство Бога? Готовься пройти через большие страдания всех испытаний (после 1000чи лет – в том числе, Откр.20:7-10).

Надеемся, эти исследования помогут увидеть , почему учение ОСБ о том, что сИ – переживут Армагеддон – нуждается в пересмотре.

С уважением,
свидетели Иеговы сайта «Ящик ответов».

 

 

 

 

 

ՄԱՍ 4. ՀՅՈՒՍԻՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ԹԱԳԱՎՈՐԸ

Текст на армянском языке к русскому видео  1.25 Часть 4: последний царь северный 
Это видео на армянском — см. видео 7.7

7.4, 7.5 և 7.6 վիդեոներով փակում ենք շարքը հյուսիսի վերջին թագավորի մասին (Դան.2գլ արձանի թաթերի էպոխայի վերջին հեթանոս տերության կառավարչի), ով այս համակարգում վերջին անգամ պետք է ճնշի Եհովայի ժողովրդին (Դան.11:45): Նա նաև Դան.7:25ի Եղջյուրն է, 7րդ գլուխը Հայտ.17:10ի և գազանը Դան.7:11, Հայտ.11:7; 13:5-7; 17:11ի (կոչնչացվի Արմագեդոնին, Հայտ.19:20; Դան.7:11):

Դանիելի և Հայտնության գրքերից hյուսիսի վերջին թագավորի մանրամասների հավաքագրումը բերում է այն մտքին, որ դա Ռուսաստանն է և իր կառավարիչը — Եհովայի ժողովրդի վերջին ճնշման ժամանակ՝ Արմագեդոնից առաջ (2017թ. Ռուսաստանում Ե.Վ.-ի հալածանքը — համարում ենք Դան.7:25ի և Հայտ.13:5-7ի կատարման նախաբանը):

Ով համաձայն չէ սրան, կամ նրան, որ Ե.Վ. — դա Եհովայի ժողովուրդն է — որոնեք Եհովայի ուրիշ ծառաների՝ ճնշված որևէ այլ տերության մեջ, ով ունի՝ 1) ծագում Հռոմեական կայսրության բեկորներից (Դան.7:7,8); 2) նրա վերելքով — (Հռոմի կայսրության բեկորներից) 3 տերության անկում (Դան.7:7,8,20); 3) փլուզում և վերականգնում զորությամբ (Հայտ.13:3,5-7; Դան.7:25):

Իսկ մենք վերլուծենք Դան.11:36-45ը, որտեղ հյուսիսի թագավորը (ՀյԹ) մենակ չէ, այլ հակասության մեջ է հարավի թագավորի (ՀԹ) հետ: Նրանց իդեոլոգիական և աշխարհի վրա ազդելու ոլորտների հակամարտությունը — վատ կանդրադառնա Եհովայի ժողովրդի վրա, ով կբնակվի ՀյԹ հասանելի տարածքում (կկրկնվի Դան.11գլ. նախկին ՀյԹ և ՀԹ պատմությունը՝ կապված Եհովայի ժողովրդի հետ այս համակարգի ավարտին, Դան.10:14):

Եվ այսպես, վերջին ՀյԹ. Դան.11:36-40  (հմմտ.Դան.7:25; Հայտ.13:5-7) ցույց է տալիս վերջին տերության ձևավորման փուլերը — ՍՍՀՄ-ից (արմատով՝ հին Ռուսիա) — մինչև արդի ՌԴ (վախճանի ժամանակի տերության): ՍՍՀՄ-ը ոչ մեկին հաշվի չէր առնում և վարվում էր իր ուզածով (օր.1939/40 թվերին ինքնակամ իր տարածքին կցեց Բեսսարաբիան, Բուկովինան, Լիտվան, Էստոնիան և Լատվիան):

Դան.11:37. նա կարհամարհի իր հայրերի Աստծուն. հայրերի Աստվածը՝ դա Ռուսական կայսրության հնամենի հոգևոր արժեքներն են, ուղղափառության «Եռանձնյա Աստվածը», որն ուներ Ռուսաստանը մինչ ՍՍՀՄ դառնալը: ՍՍՀՄ-ում այդ արժեքը լիովին արհամարհված էր, նա ուներ իր «աստվածը», որի մասին կխոսենք քիչ հետո:

նաև կանանց ու բոլոր աստվածների ցանկությունները. կանայք՝ ՍՍՀՄ-ի «օգնականներն» են, որոնք օգնում էին կյանքի կոչել նրա ծրագրերը: Դրանք ՍՍՀՄ-ից կախված և Մոսկվային ենթակա հանրապետություններն են: ՍՍՀՄ-ում բոլոր որոշումներն ընդունում էր Մոսկվան, ուստիև ոչ մի ՍՍՀՄ հանրապետության աստված ընդունված չէր և հաշվի չէր առնվում նրանց ինչ-որ ցանկություն:

և իրեն բոլորից բարձր կդասի: ՍՍՀՄ-ը հասավ համաշխարհային ազդեցության՝ ստեղծելով կոմունիզմի գաղափարակիր մի ահռելի սոցիալիստական ճամբար, որը զբաղեցնում էր մոլորակի բնակեցված տարածքի կեսը՝ սփռելով իր ազդեցության ոլորտները աշխարհով մեկ, տես քարտեզը.

Դ.11:38 Իր դիրքում նա փառք կտա ամրոցների աստծուն… նա ոսկով, արծաթով… ցանկալի բաներով կփառաբանի.
Ամրոցների աստվածը — դա զենքի զորությունն է (հնում լավ կառուցված ամրոցները զինվորական հաջողության երաշխիքն էին): Զենքի ուժը — միակ բանն է, ինչին կապավինի ՀյԹ՝ դրանում ներդնելով հսկայական միջոցներ (ոսկի, արծաթ և թանկարժ.քարեր):

Դ.11:39 օտար աստծու հետ զորավոր բերդ կշինի. իրեն ընդունողին …շատերի վրա կառավարիչ կնշանակի, և կբաշխի երկիրը
Օտար աստվածը — դա Կոմկուսն է ի դեմս Կրեմլի (քաղաքագաղափարական կենտրոնը Կրեմլում)՝ կոմունիզմի իդեոլոգիայով իրեն աշխարհի մնացած բոլոր իդեոլոգիաներից բարձր համարող:

Կրեմլը ՍՍՀՄ-ի և Կոմկուսի խորհրդանիշն էր (այնտեղ ապրում էին առաջնորդները, ՍՍՀՄ փլուզումից հետո այն դարձավ ՌԴ նախագահի նստավայրը, ինչպես որ էր մինչև Պյոտր 1-ինը` ցարերի և իշխանների համար): Քաղբյուրոյի բոլոր անդամները և Կոմկուսի երանելի տոմսատերերը՝ դառնում էին հարուստ և պարգև էին ստանում «երկիրը» — մեծ լիազորություններ և ազդեցության ոլորտներ:

Դան.11:40-45 — ցույց են տալիս ՀյԹ տերությանը արդեն այս աշխարհի ամենավերջում. փլուզումից և «մահացու վերքի բուժումից» հետո (Հայտ.13:3): Դա ՌԴ-ն է՝  ՀյԹ  կյանքի  վերջին  ժամանակում, ով պետք է Եհովայի ժողովրդին ճնշի 3,5 տարի (Դան.7:25; Հայտ.13:3,5-7): Պարզաբանենք:

Դ.11:40 Վերջին ժամանակում հարավի թագավորն ու նա իրար կզարկվեն Այս համակարգի ավարտից առաջ աշխարհի արենայում կհայտնվի ՀԹ (ԱՄՆ), իսկ ՍՍՀՄ-ը ՍՍՀՄ-ից կդառնա ՌԴ (Հայտ.13:3): «Վերքի» բուժումը դա այն է, որ ՌԴ կվերականգնի ահեղ զինվորական տերության իր փառքը և երկաթե ռեժիմը (ինչը և նրան հնարավորություն կտա նեղելու Եհովայի ժողովրդին, այն էլ ոչ թե որպես Աստծու ժողովրդի, այլ որպես «աղանդ» ԱՄՆ-ից):

Դան.11:40. ՌԴ (ՀյԹ) փոթորկի պես կգա ԱՄՆ-ի (ՀԹ) վրա և կմտնի երկրներ (ՀԹ). ԱՄՆ (ՆԱՏՕ) և ՌԴ (նրա դաշնակիցներ ըստ ՀԱՊԿ կամ ՇՀԿ) միջև, ազդեցության ոլորտների համար, ինչ-որ մարտ է սպասվում, որի հետևանքով կտուժի Եհովայի ժողովուրդը և որոշ «ամերիկամետ» երկրներ (ՀյԹ կանցնի ՀԹ երկրներով), որոնց կդասվի նաև «փառավոր երկիրը»:

Նա կմտնի փառահեղ երկիրը, ու շատ երկրներ կընկնեն.
Հնում «փառավոր երկիրը»՝ ավետյաց երկիրն էր, մարմնավոր Իսրայելի հարուստ և պտղաբեր բնակության վայրը (Պաղեստինը հենց նրանով էր փառահեղ, որ այնտեղ էր ապրում Եհովայի ժողովուրդը):

Ն.Կ.-ում Եհովայի ժողովուրդը Եհովայի և Նրա Քրիստոսի ծառա հոգևոր Իսրայելն էր, այլ ոչ մարմնավոր (Հռ.2:28,29). Այս համակարգի վերջում նրանց բնակության վայրը կլինեն «կավե» երկրները (Մտ.24:14, «երկաթե» երկրներում ապրել չեն թողնի): Ուստի աշխարհի վերջում փառահեղ երկիրը, օրինակ, կլինի դեմոկրատական Եվրոպան (ՀյԹ տարածքին մոտ ՀԹ ազդեցության երկրներ), ԱՄՆ դաշնակից ՆԱՏՕ երկրները:

Ակնկալե՞լ բառացի պատերազմական կոնֆլիկտ ՌԴ և Եվրոպայի միջև: Օրինակ, ՌԴ կոնֆլիկտի մեջ մտավ Ուկրաինայի՝ ասես դեմոկրատական Եվրոպայի հետ և բռնակցեց Ղրիմը: Իսկ ՆԱՏՕ-ի երկրները, ելնելով միջազգ. պարտավորությունից, ստիպված կոնֆլիկտի մեջ մտան ՌԴ հետ. առայժմ «մարտ» է ընթանում սանկցիաների տեսքով, բայց ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ կլինի հետո:

Դ.11:41ՀյԹ ձեռքից կազատվեն Եդոմը, Մովաբն ու Ամոնի որդիների գլխավորները.
ՀյԹ և ՀԹ կոնֆլիկտից շատերը կտուժեն(շատ երկրներ կընկնեն), այդ թվում և Եհովայի ժողովուրդը: Իսկ նրան «արյունակից» և Եհովային չծառայող «Եդոմը, Մովաբն ու Ամմոնի որդիների գլխավորները» — չեն տուժի:

Եդոմը Հակոբի/Իսրայելի եղբայր Եսավն է, որ ևս երկրպագում էր Եհովային, բայց քետացիների ավանդույթներով աղճատած (Ծնն.32:3;26:34): Այսօր հոգևոր «Եդոմը» կարող է լինել հեթանոսությամբ շաղախված քրիստոնյա աշխարհը, ինչպես և հուդաիզմը (Քրիստոսին մերժող):

Մովաբն ու Ամոնը Ղովտի աղջիկների որդիներն են, Ծնն. 19:36-38, երկրպագում էին հեթ.աստվածներ Քամոսին և Մոլոխին: Նրանց կարող են ներկայացնել ոչ քրիստոնյա կրոնները (ասենք` իսլամը, բուդդիզմը): Ուստի ՌԴ-ում այս կրոնները, որոնց չեն նեղում (հուդայական, ուղղափառ, իսլամ և այլն) — կազատվեն ՀյԹ ձեռքից (Եդոմ, Մովաբ և Ամոնի որդիների գլխավորներ), ինչը և դիտվում է այսօր (2017թ.):

Օրինակ, ՌԴ, մտնելով Ղրիմ և Դոնբաս (որ սկզբում լինելով Ուկրաինայի կազմում՝ ունեին կողմնորոշում դեպի դեմոկ. Եվրոպա) — ճնշեց այս տարածքի Եհովայի ժողովրդին: Բայց հուդայական, ուղղափառ, իսլամ և այլ կրոններ (Եդոմը, Մովաբը և Ամոնի որդիների գլխավորները)` այս տարածքներում խուսափեցին ՀյԹ պատժիչ «ձեռքի» ճնշումներից:

Եվրոպան ցավագին է արձագանքում ՌԴ-ում մարդու ազատության և իրավունքների ոտնահարմանը (ասես «իրեն են ճնշել») և իր բողոքն է հայտնում ՌԴ-ին ՄԻԵԴ դատական որոշումներով, բայց ՌԴ դա արհամարհում է. նա իր օրենքն ունի: Հոգևոր իմաստով առնվազն այսպես է կատարվում Դան.11:41-ը (ՀյԹ պետք է կոխկրտի ՀԹ դեմոկրատական արժեքները ՀԹ ազդեցության տարածքներում):

Դ.11:42,43 Եվ ձեռքը կմեկնի …և նույնիսկ Եգիպտոսի երկիրը չի ազատվի: Եվ կտիրի Եգիպտոսի …գանձերին.
հնում ՀԹ՝ Եգիպտոսը, ինչպես և հնամենի ՀյԹ — Հուդայում հայտնի էին որպես անդրծովյան հարուստ երկրներ: Այս նկարագրությանը համապատասխանում է ԱՄՆ. արդի ՀԹ և ՀյԹ ևս բաժանում է ծով-օվկիանոսը:

Դ.11:42,43 Լիբիացիներն ու եթովպացիները նրա ետևից կգնան (ՀյԹ ետևից).
սրանք հնում ՀԹ՝ Եգիպտոսի հարևաններն էին: Ժամանակակից խոսքով՝ սրանք ԱՄՆ կողմնակիցներն են (արդի ՀԹ-ի). ԱՄՆ և ՌԴ կոնֆլիկտում — ԱՄՆ-ի որոշ հարևաններ կանցնեն Ռուսաստանի (ՀյԹ) կողմը:

Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի կոնֆլիկտի հետևանքը կլինի այն, որ Ռուսաստանը կտիրի ԱՄՆ գանձերին: Այսինքն ՀյԹ և ՀԹ միջև կոնֆլիկտը տնտեսական բնույթ կունենա՝ ԱՄՆ-ի համար նեգատիվ հետևանքով (մանրամասն տես Դանիել 11 գլխի վերլուծականում, ՊԱ կայքում (ռուս.):

ՌԴ իր գործողություններով կարող է սադրել ԱՄՆ տնտեսության անկումը (ասենք, դոլարի տապալում կամ ներքին կոնֆլիկտ, ինչը կբեկի ԱՄՆ էկոնոմիկան): Սա թվում է անհնար, բայց ամեն ինչ Աստծու ձեռքին է, Ով հսկում է վերջին ՀյԹ արշավն ու նրա հաջողությունը (ներկայումս ԱՄՆ անհանգստացած է կիբերպատերազմով. բավական է կոտրել բորսային սերվերները, և ԱՄՆ էկոնոմիկան կտապալվի: Պատահական չէ, որ Էդվարդ Սնոուդենը մինչ 2020 թ. ապաստան է ստացել ՌԴ-ում):

Արդյունքում մեծապես կտուժի ԱՄՆ էկոնոմիկան, ինչից էլ՝ համաշխարհային էկոնոմիկան (համաշխ. առևտրի շրջանառության 80% կատարվում է ամերիկյան $): Իսկ ՌԴ կմնա հաղթանակած դիրքում, բայց ոչ երկար: (Հայտ.17:12,13,16 և 18գլ. ցույց են տալիս ինչպես է ՀյԹ/գազանը իր դաշնակիցներով փլուզում համաշխարհային էկոնոմիկան՝ իրերի այս համակարգի հիմնասյունը. Բաբելոնը — դա Սատանայի կառավարման ողջ սիստեմն է):

Դ.11:44 Բայց արևելքից և հյուսիսից լուրեր կգան, որոնք կանհանգստացնեն նրան, և նա մեծ ցասումով դուրս կգա, որպեսզի շատերին ոչնչացնի. ՌԴ արևելքից (օրինակ Հյ.Կորեա, Չինաստան, Ճապոնիա կամ ԱՄՆ, Ալյասկա) մի բան խիստ կվրդովվեցնի ՀյԹ, և նա «հնարքի» դիմելով, պատերազմական մեծ կոնֆլիկտ կհարուցի աշխարհում (Հայտ.9:14-18-ում ցույց է տրված վերջին համաշխարհային պատերազմը):

Դ.11:45 Դեպքերի այս դրվագում ՌԴ կտեղավորվի ծովի և փառահեղ սուրբ լեռան միջև: Այստեղ տրված են սուրբ Երուսաղեմի «կոորդինատները», որ կանգնած էր բառացի Սիոն լեռան վրա. նա գտնվում էր Միջերկրական ծովի և Մորիա տաճարային լեռան միջև:

Բայց այս համակարգի ավարտին ՀյԹ կհասնի հոգևոր «Երուսաղեմին»՝ Եհովայի վերջին մարգարեների ապրելու տեղին (144000 մնացորդին, հոգևոր սուրբ «Երուսաղեմի» ներկայացուցիչներին): Հայտ.11:7-ը հայտնում է, որ ՀյԹ (գազանը) նրանց կսպանի, բայց ինքը մի որոշ ժամանակ՝ մի քիչ էլ կմնա ու կհասնի իր վախճանին Արմագեդոնին (ինչպես և մնացած բոլորը, Հայտ.16:10-21; Դան.7:11):

Այսպիսով՝ վերջին ՀյԹ (Դան.7:25-ի Եղջյուրը և գազանը Հայտ.11:7;13:5-7;17:11-ի, և Եհովայից օգտագործված 7 տերությունների 7-րդ գլուխը, Հայտ.17:10) իր 10՝ միևնույն ամբիցիոզ նպատակներն ունեցող դաշնակիցներով (17:11-16) — կսկսեն նեղել Եհովայի ժողովրդին (կկռվեն Քրիստոսի հետ) և կհակառակվեն ԱՄՆ-ին (և ՆԱՏՕ-ի երկրներին)` համաշխարհային ազդեցության պայքարում: Տես սխեման.

ՀյԹ և ՀԹ հակամարտությունը կրախի կմատնի հմշխ. էկոնոմիկան (Հայտ.18), որից հետո կլինի Արմագեդոնը:
Ինչ վերաբերում է Եզ.38գլ. Գոգին՝ այդ մարգարեությունը կկատարվի Հիսուս Քրիստոսի 1000 տ. իշխանությունից հետո (այն կրկնում է միայն Հովհաննեսը՝ 1000 տարվա վերջում Եհովայի ժողովրդի վերջին փորձության հետ կապված, Հայտ.20:7-10): Դրան գումարած.

Եզ.38:18-23ը ասում է՝
1) այն օրը, երբ Գոգը գա Եհովայի ժողովրդի վրակոչնչացվի կրակով և ծծմբով, իսկ Դան.7:25 և Հայտ.13:5-7ը ասում է, որ Եհովայի ժողովուրդը 3,5 տարով կտրվի Հյ.Թ;
2)մեծ փրկություն Արմգ. առաջ — չի լինի (Աստված մահվան քնով հանգստում կծածկի Իրեններին, Հայտ.14:13; Մտ.24:40, տես 7.3 վիդեոն): Իսկ վերջին ՀյԹ կոալիցիան տրված է եղջյուրներով — գազանի դաշնակիցներով:

Հաջորդիվ կքննարկենք երկրից ելնող 2րդ գազանի նշանակությունը (Հայտ.13:11,12,15):

«Պատասխանների արկղ» Եհովայի Վկաների կայք Ուկրաինայից:
Մեր հասցեն՝ givianswers@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №49 2е ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА или ДЕНЬ ГОСПОДА ХРИСТА

В Библии встречаются выражения «день Господа» (1Кор.1:8; Откр.1:10), «день Христа» (Флп.1:10), «день оный» (1Кор.1:7; 2Тим.4:8); «пришествие» и «явление» Иисуса Христа (Мтф.24:30; 2Фесс.1:7; Иак.5:8; 1Кор.15:23). Что они означают? Зачем и когда придёт Иисус Христос во 2й раз? Почему «день Христа» состоит из невидимого и видимого этапов? Кому интересно узнать ответы на эти вопросы – смотрите дальше.

 1) Что означают все выражения о явлении и дне Христа? Это — слова синонимы. Они описывают одно и то же событие: оно связано с возвращением Иисуса Христа в пределы Земли — во второй раз. Вот почему этот момент называют и явлением Христа, и пришествием (приходом), и днём Христа (днём оным): в какой-то момент Иисус явится людям, придёт к ним 2й раз (Мтф.24:30; Евр.9:28).

2) Зачем Иисус придёт 2й раз?
О том, зачем он явится после своего ухода на небо — Иисус объяснил через притчу о тех рабах, кто получит особое задание и «таланты» (т.е – о помазанниках, Мтф.25:14-19; Лк.19:12-15; Ин.14:26):
«[Некто знатный] отправился в далёкую страну, чтобы получить царскую власть и вернуться. 9 Прошло много времени, [он] пришёл и потребовал у [рабов] отчёта
. (Лк.19:12, Мтф.25:19; 24:45-51).

В этой притче хорошо показана суть 2го прихода Христа: он уйдёт далеко и надолго, пока не получит царскую власть престола Давида (2Цар.7:16; Ис.9:7) и лишь после этого в какой-то момент придёт (явится) к своим «рабам» за отчётом: кто хорошо присматривал за «имением» (заботился о собраниях Христа, пока его не было) – того наградят, кто нет – того накажут в Армагеддоне (Мтф.24:45-48,51; 25:19-30).

Так как ко времени возвращения Христа (2го пришествия) большинство тех, кому он «раздал таланты», умрёт (останутся лишь дожившие до этого времени) — ясно, что «отчётность рабов» – понятие образное: из видео 1.48 знаем, что на момент смерти каждого Вышние судьи  знают «отчёты» всех вообще (кто есть кто и  кого куда определять). Верных «рабов» воскресят и возьмут на небо, а злых приговорят к смерти навеки (Мтф.24:45-48,51; 25:19-30; 1Фес.4:16;17).

Согласно Библии, верных «рабов» у Иеговы и Христа Его окажется 144000 (Мтф.24:29-31; 1Фес.4:16,17; Откр.7:3,4; 14:1-5; 19:7,8; 20:6).
За ними  (за своей верной «невестой») — и придёт Иисус во 2й раз. Остальных он оставит на Земле доживать последний этап завершения этой системы вещей, когда по суду Вышних — один будет взят для Миллениума, а другой – оставлен для Армагеддона (Мтф.24:29-31,40,41, см. видео 1.21).

Итого: 2) зачем Иисус придёт 2й раз?
Чтобы воздать каждому – по делам (Мтф.16:27, Де.17:31):
а) встретить верную «невесту» и взять её на небо;
б) наказать всех нечестивых в Армагеддоне при участии «невесты» (Мтф.24: 29-31; 40, 41; 1Фес.4:16,17; Откр.14:1-5; 19:7,8,13-21).
Соединив вместе ответы 1) и 2) вопросов, получим, что «день оный, пришествие и явление Христа» – это не какой-то один момент, а отрезок времени: 

апостолы знали, что «день явления /пришествия» Христа — это не только момент встречи Христа с невестой (1Кор.1:7,8; 2Фес.2:1), но и — «день» наказания и конца века всех противников Бога, кто препятствовал распространению слова Бога, пока Христа не было на Земле; кто оскорблял и преследовал христиан, верных Иегове (2Фесс.1:7-10). Закрепим эти мысли, отобразив их в схеме:


Но есть в определении «дня Христа» ещё одна деталь, на которую мало кто обращает внимание: когда Иисус жил на Земле, он лишь в общих чертах описал суть дня своего возвращения (уйдёт надолго и придёт за отчётом к невесте, наградив верных и наказав «злого раба»). Поэтому и говорили о нём как о времени сбора 144000 на небо и завершения этого века (1Кор.1:7,8; 2Фес.2:1).

Однако, после ухода на небо — Иисус, заранее  предупредивший, что откроется Иоанну особо, уточнил ему многие детали о дне своего возвращения, явившись апостолу ок.100г. н.э. (Ин. 21:22; Откр.1:1, Рад.весть, Всемирный, ПНМ). Иоанн под вдохновением свыше «побывал» в том самом «дне Господа», которого ожидали все апостолы (1Кор.1:7,8; 2Фес.2:1,2; Откр.1:10). Ему открылось нечто большее о «дне явления Христа», а именно:

Иоанну открылось, что «день Христа»- это не только отрезок времени от встречи Христа с невестой (сбора 144000 на небо) до времени возмездия нечестивым и завершения этого века. Но и – подготовка к встрече с «невестой», которая займёт какое-то добавочное время. В уточнённом варианте откровения Иоанну «день Христа» начнётся так:

Иисус держит в правой руке «светильники» (собрания народа Бога, помощников в распространении света слова Бога, Пс.118:105) и планирует писать им некие письма (Откр.1:10-20; 2:1). Однако, в этот момент Иисус ещё не встречается со своей «невестой», чтобы забрать её на небо: их встреча произойдёт гораздо позже, её Иоанн описывает в 11 главе (Откр.11:12-15; 1Фес.4:16,17; 1Кор.15:52). Отразим в схеме  и это:

То есть, выражение «день Христа» (что равноценно выражениям «2е пришествие, день оный, явление Христа») – это не буквальный день (2Пет.3:8, как и «день суда», и «день творения», см. видео 1.48), а большой этап, растянутый во времени и сопровождаемый множеством событий, завершающих век правления дьявола — в Армагеддоне (Откр.4:1-5; 20:6; 19:13-21).

День Христа по Откровению состоит из подготовки Жениха ко встрече с «невестой», встречи Жениха с невестой,»заключения брака» и «брачного ужина» («брачный ужин» — это проведение Армагеддона с участием невесты, Откр.11:15-18; 19:7,8, 13-21).
Все эти этапы тоже входят в понятие «День Христа», и понятно — почему: день любого жениха состоит из подготовки к свадьбе, встречи с невестой, проведения свадьбы и свадебного ужина.

После этого «день Христа» перейдёт в  счастливый «семейный союз» (союз небесных правителей над Землёй начнётся с 1000летия и перейдёт в вечность. То есть,  на Армагеддоне «день» Христа не закончится, Дан.7:14; Фес.4:17; Откр.19-22 гл.).
Смотрим дальше: день любого жениха делится на невидимую часть (он готовится к встрече с невестой, невидимо для неё) и видимую (апогей «дня жениха»): встреча с невестой, бракосочетание и свадебный ужин (с этого начинается создание семьи).

День Жениха/Христа по Откровению тоже состоит из невидимой и видимой частей.
Невидимая – это подготовка к встрече с «невестой» (письма собраниям, открытие печатей, сигналы труб, как и сигналы свадебных машин, предупреждают о приближении жениха, Откр.1:10; 2;3; 5;8).
Затем видимая часть – явление  Жениха на небе во славе Царя и встреча с невестой (сбор 144000 на небо, Мтф. 24:29-31; Откр. 11:15, 1Фес.4:16,17; 1Кор.15:52).

В невидимой части «дня Христа» Иисуса «видит» только верный остаток от 144000, а в видимой — факт, что Иисус пришёл и действует – понимают уже все (Мтф.24:29-31).
По притче о возвращении Христа к «рабам» их встреча состоится после воцарения Христа (Лк.19:12,15). То же самое показали Павел и Иоанн: Иисус воцарится при 7й трубе (последней), после чего заберёт 144000 на небо (Откр.11:15, 1Фес.4:16,17; 1Кор.15:52).

Если рассмотреть части «дня Христа», к примеру, в притче о 10ти девах, то невидимая часть «дня Жениха» (подготовка) – это, образно, путь к невесте (путь так длинен, что она не дождавшись Жениха, уснула).  А видимая — это приход Христа к ней: придя, он увидел, что только мудрые «девы» пригодны для небес, поэтому забрал их на небо для заключения брака (Мтф.24:29-31; Мтф.25:1-10; 1Фесс.4:16,17; Отк. 19:7,8).

Зачем нужны знания о невидимой и видимой частях «дня Христа»? Затем, чтобы, бодрствуя над Писанием, наблюдать приближение Христа по признакам, описанным в событиях (сначала в Мтф.24 гл, а затем – дополненными в Откровении) – и готовиться к встрече с Христом, «поправляя свой свет» в том, в чём он, может, подпортился – пока ещё есть время до Армагеддона (Мтф.5:16; Еф.5:8).
Добавим в схему  и эти моменты:

Теперь вопрос 3) когда Иисус придёт во 2й раз? Как выяснили, «день» его прихода начнётся невидимо для большинства: с написания «писем», обличающих «звёзд» народа Иеговы (руководителей, Откр.1:10; 20; 2 и 3 главы). С этого момента Иисус – вмешивается в дела Земли, оценивая «невесту» (Жених начал подготавливать её к свадьбе). Это — тот суд Божий, который начнётся с Дома Иеговы (с оценки собраний народа Иеговы, 1Пет.4:17; Мал.3:1-3).

Ясно, что Иисус не напишет письма в буквальном смысле. Он будет действовать через своих соратников, побуждая многих задумываться над происходящим – в свете слова Бога. Кто будет видеть странности, тех он и побудит «теребить» руководство, чтобы ступившие на неверный путь могли исправиться и были готовыми встретить Христа — ни в чём не повинными (1Кор.1:7,8; Откр.2,3 гл.).

В этом этапе будет формироваться и беззаконник: те «звёзды», кто начал падать и проигнорирует «письма», — укрепят свои позиции и позже «упадут» (Откр.9:1-4, видео 1.37 и 1.31). Тем, кто будет бодрствовать над словом Бога, Иисус сначала откроет понимание «закрытой» книги на последние дни (снимет печати книги Даниила, Дан.12:4; Откр.5). А позже Иегова пошлёт из них — 2х последних пророков (Откр.11:3-6).

О том, что сбор «невесты» и встреча с Христом  наступит не раньше, чем  в храме Иеговы воссядет беззаконник – говорил и апостол Павел (2Фес.2:1-4,8). То есть, странности в собрании, разоблачение беззаконника 2мя последними пророками – всё это невидимый этап дня Господа, подготовка к встрече с «невестой»: по нему можно понять, что Иисус совсем близко, «при дверях»- вот-вот явится на небе (Мтф.24:33).

Но это ещё не всё: прежде, чем 2 пророка начнут действовать, они будут гонимы в своих собраниях служителями Иеговы с земной надеждой («внешним духовным двором», Откр.11:1,2;3-6, см. видео 1.7).

А позже – они пострадают от «зверя» (последнего царя северного, ЦС, Откр.11:7, см. видео 1.27 о пророках), который будет преследовать народ Иеговы на своей территории (Откр.13:5-7; Дан.7:25). Поэтому:

до тех пор, пока на арене истории
а) не будет народа Иеговы с «внешним и внутренним дворами» (с помазанниками и земными);
б) не появится в народе Иеговы беззаконник; в) последний ЦС не начнёт теснить народ Иеговы в своих владениях;
г) не появятся последние пророки – Иисус Христос ещё НЕ воцарится и НЕ явится за своей невестой (хотя «день Христа» уже будет в полном «разгаре» и близок к апогею – явлению Христа на небе с последующим Армагеддоном).

Для ориентира в том, когда именно Иисус явится видимым на облаке, чтобы забрать 144000 и завершить этот век, покончив со всеми нечестивыми в Армагеддоне (Мтф.24:29-31; 25:31-46), – следует найти народ Иеговы, 2х пророков из его среды и последнего ЦС. Затем – отслеживать события, связанные с ними и дождаться исчезновения 2х пророков от «руки»ЦС (Откр.11:7).

Когда они исчезнут с поля зрения, можно считать, что они убиты на 3,5 дня, после чего их воскресят и поднимут на небо – вместе с остальными из 144000 (Откр.11:7-12). События с пророками заметят те, кто наблюдает за ними; их уход на небо свершится на фоне 7й трубы – явления Христа на облаке (Мтф.24:29-31; 1Фес.4:16,17; 1Кор.15:52; события Откр.11:12-15 происходят одновременно, при «сигнале» 7й трубы, и оповещают о близости чаш гнева Иеговы с Армагеддоном).

Итого по видео:
2е пришествие Христа — это «день» возвращения Христа, чтобы быть ему Царём над Землёй вовек (2Цар.7:16; Ис.9:7; Дан.7:14 Отк.1:10). Состоит из невидимого (подготовка к воцарению и встрече с невестой) и видимого (воцарение, сбор 144000, Арм-дон с переходом в Миллениум и вечность) этапов. Книга «Откровение» показывает эти этапы — в подробностях (ап. Иоанн был «в дне Христа», Откр.1:10).

Вернувшись во 2м пришествии, Иисус больше никогда не покинет людей. Став Царём Земли, он покорит их Иегове, Владыке мироздания, как и сам покорен Ему. Так Иегова станет всем для всех – на небе и на Земле (2Цар.7:16; Ис.9:7; Дан.7:14; 1Кор.15: 22-28; Мтф.6:10).

Смотрим итоговую схему: хотя мы не знаем даты начала «дня Христа», вы увидите, что мы уже живём в «дне» его 2го пришествия, близкому к апогею — сбору 144000 и Армагеддону:

 

То, что «день Христа» будет состоять из невидимой и видимой частей, открыли только у свидетелей Иеговы  (Общество Сторож. Башни, О.С.Б).
Лишь в 1914г (дате начала дня Христа) у них ошибка (потому и путаница с присутствием/пришествием). Почему? В 1914 ещё не сложились предпосылки  «Дня возвращения Христа» для воцарения над Землёй навеки  (не было в народе Иеговы «внешнего двора» — земных сИ; не были испорчены собрания — тогда только начиналось восстановление поклонения Иегове,  Мих.1:4; не было последнего ЦС и т.д.).

Всё это мы наблюдаем лишь в настоящем времени (2018 г.). Значит, уже живём в «дне» 2го пришествия Христа, и момент его явления на небе – не за горами (Мтф.24:29-31).
Потому говорим: «Бодрствуйте над Писанием и исправляйте свои «кривые» пути, пока есть ещё время до срока!»

Свидетели Иеговы сайта «Ящик ответов»