ԲՈԼՈՐՍ ՉԵՆՔ ՄԵՌՆԻ, ԲԱՅՑ ԲՈԼՈՐՍ ԿՓՈԽՎԵՆՔ

Текст на армянском языке к   видео 1.20  на русском яз.
Это видео на армянском — см.  видео 7.17

Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն: Նոր Կտակարան:
Բոլորս չենք մեռնելու, բայց բոլորս կփոխվենք:
Ուսումնասիրում ենք միասին:
Պատասխանների արկղ — բոլորի համար:
7.17 հոլովակից պարզեցինք, թե ինչու, չնայած նրան, որ Հիսուս Քրիստոսը արդեն վճարել է փրկանքը մեղքից և մահից՝ այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն ինչ մնում է նույնը. բոլորը՝ հավատացյալ, թե ոչ՝ մեղք են գործում և մեռնում:

2 Ծագեց երկու հարց.
1) եթե բոլորը մեռնում են (ինչը և տեսնում ենք), հապա ինչո՞ւ չեն կատարվում Հով.11:26-ի խոսքերն այն մասին, թե ամեն ոք, ով ողջ է և հավատում է Հիսուսին՝ երբեք չի մահանա:

2) Ինչպե՞ս հասկանալ Պողոսի խոսքերը, թե՝ բոլորս չէ, որ մեռնելու ենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք 1Կոր.15:51-ից:

Պատասխանենք այս հարցերին 7.17  հոլովակի լույսի ներքո. մենք իմացանք, որ Ադամի բոլոր սերունդները, որ ապրում են այս համակարգում՝ մեկ անգամ իրենց սեփական մեղքերի համար պետք է վճարեն առաջին մահով, ինչը թույլ կտա բոլորին ազատվել մահկանացու մարմիններից և կենդանանալ Աստծու աշխարհում նոր մարմիններով (Եբր.9:27; Հռ.6:23; 1Կոր.15:22ա, 36-38; 42,43):

Պատասխանենք 1-ին հարցին.
1) եթե բոլորը մեռնում են (ինչը և տեսնում ենք), հապա ինչո՞ւ չեն կատարվում Հով.11:26-ի խոսքերն այն մասին, թե ամեն ոք, ով ողջ է և հավատում է Հիսուսին՝ երբեք չի մահանա:
Վերլուծենք Հով.11:23-26-ի ենթատեքստը:

Հով.11:23,24 Հիսուսն ասաց նրան. «Քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարթան ասաց. «Գիտեմ, որ վերջին օրը՝ հարության ժամանակ, հարություն կառնի»:
Մեռելների հարության թեորիան ինչ որ մի վերջին օր՝ հրեաները, երևում է, ընդհանուր գծերով գիտեին, բայց մեռելների հարության մանրամասներին՝ անտեղյակ էին:
Հիսուսը բացատրեց նրանց որոշ բաներ ավելի մանրակրկիտ.

Հով.11:25 Հիսուսն էլ ասաց. «Ես եմ հարությունը և կյանքը։ Նա, ով հավատում է ինձ, նույնիսկ եթե մահանա, կկենդանանա»:

Հիսուսը բացում է Մարթային, որ հենց իրենից է կախված բոլորի ապագա հարությունը և հավիտենական կյանքի հնարավորությունը: Եթե Քրիստոսին ընդունեն որպես իրենց փրկչի, եթե ամեն ինչում վստահեն նրան, ապա մահն իսկ սարսափելի չէ. Հիսուսը կկարողանա հարություն տալ մեռնող հավատավորին:

Հով.11:26 Եվ ամեն ոք, ով ողջ է ու հավատում է ինձ, երբեք չի մահանա։ Հավատո՞ւմ ես դրան։

Այստեղ արդյո՞ք Հիսուսն ասում է, որ Քրիստոսի աշակերտները արդեն այս համակարգում իրեն ընդունելու պահից սկսած պիտի հավերժ ապրեն: Եթե դա այդպես լիներ, ուրեմն 1ին դարում Քրիստոսին ընդունած հրեաները այդ ժամանակից սկսած պիտի չմեռնեին:

Այդ դեպքում ինչո՞ւ մինչ օրս հավերժ ապրող մեկ հավատավոր իսկ չկա՝ ի կատարումն Քրիստոսի այս խոսքերի: Որովհետև այդպես արտահայտվելով՝ Հիսուսն ընդամենը ուզում էր ընդգծել կոնկրետ այդ  պարագային վերաբերող Աստծու ունեցած այն հնարավորության մասին, որին առնչվելու էին մեռած Ղազարոսը և ներկա գտնվող հրեաները.

մեռած  Ղազարոսը այդ պահին կարող էր կենդանանալ  Քրիստոսի շնորհիվ, իսկ ներկա կենդանի հրեաները, եթե հավատային Քրիստոսին՝ կարող էին հավիտենական կյանք ստանալ նորից Քրիստոսի՛ շնորհիվ (ով չհավատա Աստծու Քրիստոսին՝ նա չի կարող հավիտյան ապրել):
Սա է ողջը, ինչ ասաց Հիսուսը Հով.11:26-ում:

Այսինքն, Հով.11:26-ի խոսքերը. Եվ ամեն ոք, ով ողջ է ու հավատում է ինձ, երբեք չի մահանա — կարելի է և այսպես գրել. Եվ ամեն ոք, ով ողջ է ու հավատում է ինձ՝ հավիտյան կապրի: Ահա և բոլորը:
Բայց ե՞րբ նրանք հավիտյան կապրեն: Աստվածաշնչի այս տեղեկությունը պետք է դիտել Աստծու ամբողջական ծրագրի ենթատեքստում, որը և բացատրեց Քրիստոսը:

Հավերժ կյանքի մասին, ինչպես իմացանք 7.17 հոլովակից՝ Հիսուսը խոսեց միայն գալիք աշխարհի  (ապագայի) առումով,  մարդկության պատմությունը բաժանելով այս ժամանակի (ներկա համակարգի) և գալիք աշխարհի (Մրկ.10:29,30).
չկա մեկը, ով թողել է (ամենը) և չստանա հիմա, այս ժամանակում հարյուրապատիկ ավելին… իսկ գալիք աշխարհում՝ հավիտենական կյանքը:

Իսկ հավատավորի և անհավատի մահը այս անմաքուր համակարգում՝ Ադամի յուրաքանչյուր սերնդի արդարացի հատուցումն է մեղքերի համար, քանզի Երկրի վրա մեկ իսկ անմեղ չկա (1Հով.1:8,10; Հռ.6:23ա; Եբր.9:27):

Եվ միայն Քրիստոսի փրկանքը, տրված Աստծու կողմից՝ մահվան դատապարտված Ադամի սերունդների համար — կօգնի նրանց դուրս գալ գերեզմանից, նորից ապրել և նվաճել հավիտենական կյանքը՝ Աստծու աշխարհում (Հռ.6:23բ; Հով.5:28,29; Մրկ.10:29,30):

Ուստի 1-ին հարցի պատասխանն է. Հով.11:26-ի խոսքերը, թե ամեն ոք, ով ողջ է և հավատում է Հիսուսին՝ երբեք չի մահանա — վերաբերում է
1) հրեաներին, ովքեր, ի տարբերություն մահացած Ղազարոսի, կենդանի էին և առիթ ունեին հավատալու Քրիստոսին և նրա շնորհիվ հավիտենական կյանք ստանալ ապագա համակարգում, Աստծու նոր աշխարհում: Եվ
2) այս դարում բոլոր ապրողներին, ովքեր քրիստոնյա կդառնան:

Ոմանք Հով.11:26-ի Քրիստոսի խոսքերին հավելում են. Եվ ամենը, ով կենդանի է և հավատում է Ինձ՝ երբեք չի մեռնի — երկրորդ գալստին. իբր երկրորդ գալստի պահին ապրողները և Հիսուսին հավատացողները՝ երբեք չեն մեռնի: Դրանով նրանք պաշտպանում են մահը շրջանցելով Աստծու նոր աշխարհ մտնելու իրենց մի հույսը: Բայց արդյո՞ք դա ճիշտ է:

Մի դրվագ կա Ս.Գրքում, որտեղ ասվում է. «բոլորս չէ, որ մեռնելու ենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք» (1Կոր.15:51): Գուցե սա՞ բացատրի Հով.11:26-ը: Նայենք 2) հարցի պատասխանը.
2) ինչպե՞ս հասկանալ Պողոսի խոսքերն այն մասին, թե բոլորս չէ, որ մեռնելու ենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք 1Կոր.15:51-ից:

Հիշեցնենք Պողոսի խոսքերի ենթատեքստը 1Կոր.15:51,52-ից.
51 Մի ծածուկ խորհուրդ հայտնեմ ձեզ. մենք բոլորս չէ, որ պիտի մեռնենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք

52 հանկարծ մի ակնթարթում, երբ վերջին փողը հնչի, որովհետև փողը պիտի հնչի, և մեռելները հարություն պիտի առնեն անեղծ մարմիններով, իսկ մենք պիտի փոխվենք: (Ըստ ԱՆԹ-ի):

Ասելով «մենք»՝ այստեղ Պողոսը խոսում է հավատացյալների այն խմբի մասին, որին և ինքն էր պատկանում, և որոնց հարություն է սպասվում վերջին փողի ժամանակ. ըստ Հայտ.11:15-ի, վերջին փողը՝ դա 7-րդ փողն է, որն ազդարարում է Աստծու կառավարման դարաշրջանի սկիզբը և Քրիստոսի երկրորդ գալուստը:

Պողոսի բոլոր համագործակիցները — «մենք» — դրանք ապագա երկնային կառավարիչներն են և անդամները առաջին հարության, որը կսկսվի 7-րդ փողը հնչելու պահին (Հայտ.20:6; 1Թես.4:16,17; 1Կոր.15:51,52):

Պողոսը նույն բանն է հայտնում նաև 1Թես.4:15-17-ում. նա ասում է, որ նրանք, ում վերապահված է երկինք մտնել և հանդիպել այնտեղ Քրիստոսին փողի հնչման պահին (վերջին փողի՝ ըստ 1Կոր.15:52-ի) — բաժանված են երկու խմբի. մեռածներ՝ մինչ 7-րդ փողի հնչելը և ապրողներ՝ փողը հնչելու պահին, որոնց էլ վերապահված է հանկարծ մեկ ակնթարթում փոխվել՝ երկինք հառնելու համար:

Բոլոր այս վերոնշյալ տեքստերից երևում է առաջին հարության մասնակիցների մեկ պատկեր. 1Կոր.15:51,52 -ում Պողոսը հայտնում է, որ 7-րդ փողի պահին 144000-ից նրանք, ովքեր մինչ այդ մահացել են՝ կհառնեն հողից, իսկ թագավորակիցներից նրանք, ովքեր կենդանի կլինեն այդ պահին՝ հանկարծ մի ակնթարթում կփոխվեն: Այնուհետև բոլորը միասին՝ ամբողջ կազմով կբարձրացվեն երկինք Քրիստոսի հետ հանդիպելու համար (1Թես.4:15-17):

1Կոր.15:52-ում Պողոս առաքյալը խոսում է Սատանայի կառավարման դարաշրջանի (իրերի այս համակարգի) հավատացյալների այն միակ կատեգորիայի մասին, ովքեր 144000-ի կազմում, որպես առաջնեկների ժողով՝ առաջին հարությամբ երկինք կվերցվեն: Ուրիշ որևէ մեկի վրա նրա խոսքերը չեն տարածվում: Ուստի, ով չի մտնում երկնային գահերի այս ընտրյալների կատեգորիայի մեջ՝ «բոլորս չէ, որ կմեռնենք, բայց բոլորս կփոխվենք» խոսքերը նրան չեն վերաբերում:

Ի՞նչ են այս խոսքերը նշանակում 7-րդ փողի հնչման պահին 144000-ի կենդանի մնացորդի համար: Պարզենք, թե այդ մնացորդից ով կենդանի կլինի 6-րդ և 7-րդ փողերի հնչման միջնափուլում.
ինչպես ցույց է տալիս Հայտ.6:9-11; 11:3-12-ը՝ 144000-ի թվաքանակը լրացնող և երկինք վերցվող վերջին մնացորդին են պատկանում Եհովայի երկու վերջին մարգարեն:

Բառա՞ցի նրանք երկու կլինեն, թե այդպես կոչված է մնացորդի խումբը՝ Հայտ.11:7-12-ում տեսնում ենք, որ նրանք պիտի սպանվեն, հետո հարություն առնեն: Հետևաբար, 7-րդ փողի հնչման պահին (Հայտ.11:15)՝ նրանք կլինեն 1Կոր.15:51,52-ից և 1Թես.4:17-ից այն ապրողները, ում վերապահված է վերափոխվել և մնացյալի հետ երկինք համբառնել: Հասկանալի է, որ խոսքը մահկանացու (եղծանելի) մարմնի՝ նորի և անեղծի վերափոխման մասին է (1Կոր.15:50-52):

Քանի որ և՛ վերջին մնացորդը պետք է սպանվի, հետևաբար, «բոլորս չէ, որ կմեռնենք, բայց բոլորս կփոխվենք» խոսքերը ինչ-որ մի այլ բան են նշանակում, քան չմեռնելը բառացի իմաստով:
Ն.Ա. թարգմանությամբ տեքստը այսպիսին է. բոլորս չէ, որ պիտի ննջենք մահվան քնով, սակայն բոլորս պիտի փոխվենք:

Միտք են գալիս Հիսուսի խոսքերը մեռած Ղազարոսի մասին, որի մասին Հիսուսը ասաց, թե նա ննջում է և մեռած չէ (Հով.11:11,17): 4 օրվա ընթացքում Ղազարոսի մարմինը չէր հասցրել նեխել, ուստի բավ էր Հիսուսին, որ իր ձայնով «արթնացներ» Ղազարոսին՝ և Ղազարոսը կանգներ իր մարմնով իր ոտքերի վրա:

Ղազարոսի օրինակը կօգնի հասկանալ, թե ինչ է նշանակում «բոլորս չէ, որ կմեռնենք, բայց բոլորս կփոխվենք» խոսքերը Քրիստոսի իշխանակիցների վերջին մնացորդի համար, որոնք պետք է սպանվեն և 3,5 օր (մոտ 4, ինչպես Ղազարոսը) գտնվեն մահվան քնի վիճակում (Հայտ.11:2-7,11): Վերլուծենք 1Կոր.15:51,52-ի տեքստը, ուր խոսվում է մնացորդ իշխանակիցների վերափոխման մասին:

51 Մի ծածուկ խորհուրդ հայտնեմ ձեզ. բոլորս չէ, որ պիտի մեռնենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք
52 հանկարծ մի ակնթարթում, երբ վերջին փողը հնչի, որովհետև փողը պիտի հնչի, և մեռելները հարություն պիտի առնեն  անեղծ մարմիններով, իսկ մենք պիտի փոխվենք:

Տեսնում ենք, որ ԲՈԼՈՐ ապագա երկնաբնակների վերափոխումը հավիտենական կյանքի համար անեղծ դրության՝ տեղի պիտի ունենա շատ արագ:

Նախ վաղուց մեռածների փոշին՝ կնորոգվի (անեղծ մարմինների հարությամբ), իսկ հետո ապագա երկնաբնակների վերջին մնացորդի մարմինները կվերափոխվեն (իսկ մենք պիտի փոխվենք): Քանի որ մնացորդը պիտի սպանվի և հարություն առնի 3,5 օր հետո (Հայտ.11:3-7,9,11,12) — նրանց մասին կարելի է ինչպես Ղազարոսի մասին ասել. նրանք կննջեն  ընդամենը 3,5 օր, հետո նրանց կարթնացնեն և կփոխեն նրանց մարմինները, որոնք հասցրած չեն լինի նեխել:

Դա կկատարվի այնպես, ինչպես եղավ Ղազարոսի հետ. նրանք կկենդանանան և ոտքի կկանգնեն իրենց մարդկային մարմիններով: Հետո (ի տարբերություն Ղազարոսի մարմնի, որը չվերափոխվեց) նրանց մարմինները կվերափոխվեն ոգեղենի:
Նոր անեղծանելի մարմիններով, ինչպես Հիսուսը, նրանք տեսանելի կերպով կհամբարձվեն երկինք, ինչը կազդարարի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը և ընտրյալների հավաքը երկինք (Գրծ.1:11; Հայտ.11:11-15; Մտ.24:29-31; 1Թես.4:16,17):

Կարելի է նաև ասել, որ ապագա երկնաբնակների վերջին մնացորդը մարմնի վերափոխումը կզգա, ինչպես Քրիստոսը. նրանք հողի մեջ չեն դրվի և քայքայվի փոշիանալով, այլ շատ արագ կկենդանանան (կվերափոխվեն). Քրիստոսի մարմինը քայքայում չտեսավ, քանզի Աստված արագ հարություն տվեց Հիսուսին, կարելի է ասել՝ վերափոխեց (փոխեց) նրա մարմինը մահից երկնային կյանքի (Գրծ.2:31,32):

Այս ձևով 144000-ից վերջինները կտարբերվեն իրենց խմբի մնացյալից, ովքեր մեռել են մինչ 7-րդ փողի հնչելը և որոնց մարմինները փտել ու հող են դարձել. նրանց մարմինները քայքայում չեն տեսնի, այլ արագ կվերափոխվեն 3,5 օրյա «նինջից» հետո (Հայտ.11:7,9,11,12):

Եվ այսպես, 2) հարցի առումով. ինչպես հասկանալ Պողոսի խոսքերը, թե՝ բոլորս չէ, որ պիտի մեռնենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք 1Կոր.15:51-ից:

Նախ և առաջ, եթե դրանք կապենք Հով.11:26-ի հետ (ամեն ոք, ով ողջ է և հավատում է` չի մեռնի երբեք), ապա դրանք կիրառելի են միայն առաջին հարության մասնակիցների համար, 144000-ի մնացորդի:

Նրանք «կննջեն» ընդամենը 3,5 օր (ինչպես Ղազարոսը կամ Հիսուսը), և նրանց մահկանացու մարմինները շատ արագ կփոխարինվեն անեղծելի՝ երկնքին պիտանի մարմիններով. նրանք ոգիներ կդառնան, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը (Հռ.6:5; 1Պետ.3:18), և ինչպես նա՝ երկինք կհամբարձվեն տեսանելի կերպով, որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի, որ Հիսուս Քրիստոսը վերադարձել է («նույն ձևով, ինչպես հեռանալիս» Գրծ.1:11; Հայտ.11:12,13):

Իսկ մնացած մարդկության համար, առաջնեկների ժողովի երկինք համբարձվելուց հետո (Հայտ.14:1) — արդիական է Հայտ.14:13-ը. «Երջանիկ են այն մահացողները, ովքեր այսուհետ Տիրոջ հետ միության մեջ են մահանում» (Ն.Ա.): Ինչպես նաև Մտ.24:40-ը. այն ժամանակ երկու հոգի կլինեն, մեկը կվերցվի, մյուսը կթողնվի:

Ի՞նչ է սա նշանակում: Կարող եք իմանալ՝ նայելով 7.3 տեսահոլովակը:

«Պատասխանների արկղ» Եհովայի Վկաների կայք Ուկրաինայից:
Մեր հասցեն՝ givianswers@gmail.com

Замена вопросов на крещение (ОСБ больше не руководимо святым духом)

Адаптированный текстовый вариант к видео 4.23

Нам стало известно, что с недели от 13 мая 2019 года на районных и региональных конгрессах в речи о крещении будут использоваться новые вопросы. В чём суть изменения? Для сравнения приведём два прежних вопроса к крестящимся и выделим часть, которая будет изменена:

1) Раскаялся ли ты в своих грехах на основании жертвы Иисуса Христа и посвятил ли себя Иегове, чтобы творить Его волю?
2) Своим посвящением и крещением ты показываешь, что присоединяешься к Свидетелям Иеговы – руководимой духом организации Иеговы,- понимаешь ли ты это?

Как вы уже поняли, ОСБ приняло решение убрать из вопросов на крещение часть о руководстве святым духом (СД), что существенно меняет смысл «качества» организации (в формулировке о роли Иисуса смысл сохранён и без упоминания о жертве). Покажем новые вопросы:

1) Раскаялся ли ты в своих грехах, посвятился ли ты Иегове и признаешь ли ты, что он предоставил спасение через Иисуса Христа?
2) Понимаешь ли ты, что, приняв крещение, ты становишься Свидетелем Иеговы и присоединяешься к организации Иеговы?
(без «руководимой духом»)

Отныне все свидетели Иеговы (сИ) должны изменить своё понимание в вопросе, КУДА и К КОМУ они присоединились. Если раньше сИ верили, что они приходят в организацию, на которую Иегова влияет чудом воздействия СД, — то теперь они должны понимать, что СД на ОСБ никак не воздействует. Согласитесь, суть  изменений — как ушат холодной воды.

Кого не смущает замена вопросов – эта новость не для вас.
Обращаемся к тем из сИ, кто может расстроиться: не спешите огорчаться. Эти перемены – к лучшему. Почему? Раньше ОСБ вводило в заблуждение: говоря о руководстве СД, в ОСБ не разъясняли, что это значит. Поэтому те, кто  присоединялся к сИ, тешили себя иллюзорными мыслями о Божественных «свойствах» ОСБ.

А теперь каждый должен понять, что никакой божественности в ОСБ нет, и присоединяться к сИ следует не из-за ожиданий чуда СД, о от здравого смысла, желая поклоняться Иегове.
И лично мы рады тому, что в ОСБ, наконец, приняли решение скинуть с себя ореол неземной значимости и показать, что ОСБ – это организация, которой руководят простые смертные потомки Адама, а не СД.

Это давно надо было сделать. А ещё лучше, если бы изначально ОСБ заявляло о себе как об организации людей, стремящихся исполнять волю Иеговы, исследуя Библию и живя по ней. Тогда сегодня думающим сИ не пришлось бы переживать из-за очередной порции «нового света», способного даже подорвать доверие к ОСБ. Но не торопитесь разочаровываться:

зачем мы об этом сообщаем? Это изменение планировалось вводить незаметно (может, они думают, что в вопросы на крещении мало кто вникает, а по собраниям объявлять это не будут). Но каждый из вас на ближайшем конгрессе услышит новые вопросы, что может смутить думающих сИ. Сообщая об этом заранее, мы покажем, что поможет смягчить «удар» данного новшества. Поразмышляйте вот, над чем:

1) Известие о том, что СД не руководит ОСБ — истинно, ведь организация – это НИЧТО, так называемая юридическая фирма с регистрацией в надлежащих органах и счётом в банке. СД же может действовать только на человека – на помазанника Иеговы, помогая ему исследовать Писание и находить правильные принципы при решении разных проблем (1Ин.2:20,27).

2) Однако, после того, как была дописана Библия, СД не действует чудом даже на помазанников Иеговы: Бог предупредил о том, что когда через Иисуса Христа «приведена будет правда вечная»/ вечная истина слова Бога (Иисус явит правду, и будет дописана Библия, неизменная правда Бога) —«тогда будут запечатаны видение и пророк» -Дан.9:24.

То есть, когда на Иисусе Христе исполнятся все пророчества и будет дописана Библия, больше не будет надобности в видениях и дальнейших предсказаниях, словно Бог забыл что-то сказать через Христа. Почему? Потому что в Библии есть вся духовная информация: её достаточно для правильного поклонения Иегове, наставления в праведности и спасения (2Тим.3:16,17).

Стало быть, сверхъестественного вдохновения в виде руководства «нашёптыванием» от Бога — сегодня ожидать не стоит. Единственный путь понимания Его слова – это внимательно исследовать его, так как «вЕдение»/понимание  в последние дни умножится благодаря чтению (а не хождению туда-сюда, как перевёл ПНМ, Дан.12:4, Ин.5:39, Син.пер.).

А руководство СД всем нам представлено в виде Библии, как написано: «слово Твоё (сегодня в виде Библии) — это истина», «дух (святой) это истина» (Ин.17:17, 1Ин.5:6). Все, кто «ведом» по жизни словом Иеговы, Библией, а не своим собственным пониманием смысла жизни – те, по сути, являются детьми Бога, водимые СД, так как Библия — Боговдохновенна (Рим.8:14; 2Тим.3:16).

Если бы ОСБ разъяснило это — не пришлось бы менять вопросы на крещение: «руководимый СД» сегодня означает «руководимый Библией». Причём, в той мере, в какой несовершенные люди могут её понять. Помазанникам (старшим детям Иеговы) СД помогает глубже понимать Писание и видеть картину Его замысла – лучше, чем «младшим» Его детям (1Ин.2:20, 27, см. видео 1.41).

Это даёт им возможность понять основы Библейской истины самим и стать учителями-  наставниками для всех, кто желает лучше узнать слово Бога и стать учеником Христа: СД помогает разъяснять слово Иеговы – доступным языком, в результате все собрания могут получить пользу из понятных наставлений (1Кор.14:3,4; 16-19; 2Тим.2:2).

А факт наличия сегодня в ОСБ правильных основ Библейской истины доказывает, что у в ОСБ, как минимум — были помазанники Иеговы, а СД   помог им отыскать и собрать воедино образец здравого учения – правильные основы Библейской истины и поклонения Иегове (глаголы вечной жизни, Иоан.6:68), с которыми сегодня ОСБ знакомит людей всего мира (2Тим.1:13, см. видео 2.17).

Есть ли в ОСБ помазанники сегодня? Ответ напрашивается неутешительный: слишком странный у них «свет» (см. видео 1.40). Даже не помазанные сИ уже видят нестыковки, сравнивая «свет» ОСБ с Библией. Поэтому, изымая выражение «ОСБ, руководимое СД», Рук. Совет, считаем, поступает правильно (заодно надо заменить и понятие «верный раб» — на просто «раб», который старается оказаться верным, что соответствует Библии).

Но возникает вопрос: чем же вызваны такие перемены? Проанализируем происходящее в ОСБ и так попробуем выяснить, ПОЧЕМУ объявлять о том, что СД не имеет отношения к ОСБ – Рук. Совет решил именно сейчас?

Во-первых, ошибки прошлых предсказаний конца этого века в 1914, 1925 и 1975 вышли нарушу через интернет.

Также частые коренные отличия нового света  (по двойному роду, например, и плену «Вавилона», см. видео 3.1) невольно зарождают сомнения в том, что ОСБ ведома чудом воздействия святого духа (это понимание ОСБ спровоцировало тем, что не разъяснило значение «руководства СД» — сегодня), ведь кто руководим СД, тот, по идее, не должен так часто менять учения.

В публикациях, НЕ написанных под диктовку СД, масса неточностей и ошибок, и всё это надо как-то объяснять, ведь такие огрехи сделаны не по вине Иеговы, а от невнимательного исследования Писания авторами публикаций. Без выражения «ОСБ руководимая СД» — Рук. Совету будет легче «отбиваться» от вопросов по поводу ошибок.

Во-вторых, в ОСБ за последнее время стали чаще писать о том, что Верный Раб не является непогрешимым; не является пророком Иеговы; не получает откровений свыше; члены Рук. Совета ОСБ могут ошибаться как в вопросах вероучения, так и — принимать неправильные организационные решения (СБ от 15.09.2012 стр. 26 абз. 13; СБ за 02. 2017 стр.23, абз. 12,13). Почему?

Думаем, не только потому, что это помогает ОСБ частично снять с себя ответственность за   ошибки прошлого и настоящего (несовершенство  действительно не даёт поступать безошибочно). Но и для того, чтобы привести в соответствие слова Д. Джексона, члена Рук. Совета ОСБ, которые, благодаря публичному судебному процессу в Австралии, услышал весь мир (см. видео 1.38, ссылку на суд см. в описании).

Когда члена РС Д. Джексона спросили, считает ли он, что ОСБ — это единственный канал Бога, он сказал, что будет самонадеянным говорить так (хотя ОСБ по-прежнему учит сИ говорить так). Думающие люди сразу увидели противоречие: как же так? ОСБ, заявляя о руководстве СД всему миру, само не уверено в этом?! А отмена «руководства СД» сглаживает эту неловкость.

В-третьих, за последнее время ОСБ вынуждено участвовать в множестве судебных исков по поводу случаев педофилии у сИ из прошлого, вышедших наружу благодаря тому, что жертвы насилия выросли и решили компенсировать горечь сломанной жизни. ОСБ — ответственный  за своих воспитанников, поэтому им приходится выступать в судах в качестве ответчиков.

Для организации, ведомой СД – такие суды, как и множество ошибок — неприемлемы, так как портят репутацию Иеговы, что хулит Его в глазах противников сИ, задающих логичный вопрос: дескать, какой же дух у Иеговы, если в Его ОСБ покрывают педофилию? (**в сноске к статье дадим ссылки объяснения ситуации с судами).

Так что, избавлением от выражения «ОСБ руководима СД» – Рук. Совет, наконец, решился отказаться манипулировать столь заманчивым «имиджем» Божественности и «перевести стрелки» за ошибки — на себя.  Хотя это портит репутацию ОСБ, однако хотя бы в дальнейшем имя Иеговы перестанет хулиться. Поэтому, какой бы ни была причина изменений, за одно это — Рук. Совету респект.

И даже если эта мера – вынужденная («прижали», допустим, обстоятельства, иначе замена не была бы тайной) – сам факт решения исправить это положение вещей – считаем, ценен весьма. Теперь, по идее, следует ожидать, что и в публикациях ОСБ прекратит возвеличивать себя и «обожествлять» заявлениями о руководимости святым духом Иеговы.

Осталось напомнить о силе СД, побуждающей исследовать Писание. Демоны не побуждают исследовать слово Иеговы. Это — невозможно в принципе. Поэтому тот образец здравого учения об Боге и Его замыслах, что ОСБ распространяет по всему миру, мог быть найден лишь при помощи Иеговы и Его СД, и он — неизменен. То есть,  у веры сИ по-прежнему есть прочный Библейский фундамент(см. видео 2.17)

А дьявол и его демоны могут лишь усыплять бдительность в помазанниках; мешать им в исследованиях, формируя в них амбициозную нечестность, желание прославиться, властвовать устроить свой личный комфорт за чужой счёт и т. д.- всё, что не позволяет быть объективным к своим «сочинениям» и соблазняет приписать к ним Божественность откровений свыше.

Поэтому помните, дорогие: ВСЕ человеческие «сочинения» нужно проверять на соответствие слову Бога и Его духу, сверяя по Писанию, «точно ли это так» (Деян.17:11). Тем более, это следует делать в свете предсказаний о беззаконнике, которому надлежит воссесть в «храме Иеговы» и обольщать неопытных разными «сказками» (2Фес.2:2-4,9-11, см. видео 1.39).

И последнее: если вдруг вопросы на крещение не изменятся, это не будет означать, что мы вас обманули )) (читали письмо своими глазами. И все старейшины сИ его прочли). Но будет означать, что ОСБ, во-первых, просматривает видео ЯО. А во-вторых, что ОСБ теперь сможет правильно объяснить значение «ОСБ, руководимая СД- сегодня». Что, конечно,  мало/вероятно, но всё же «вероятно».

С любовью ко всем, ищущим истину в Библии.
Свидетели Иеговы сайта «Ящик ответов»

*************************************************

**Сноски: Полное видео процесса в Автралии ;

фрагмент , где Джефри Джексон, член Руководящего Совета ОСБ, говорит о самонадеянности называть ОСБ единственным каналом от Иеговы;

Разъяснения по происходящему на суде

ВАМ ДАНО ЗНАТЬ, А ИМ — НЕ ДАНО.

Что значит ВАМ ДАНО, а остальным нет? (Лук.8:10)
Эту тему Иисус связал с тематикой «ушей»:
Имеющий уши слышать — о каких ушах идёт речь?
В Евангелие от Матфея показано, что Иисус 4 раза повторил фразу:
«Кто имеет уши слышать, да слышит!» Матф.11:15; 13:9; 13:43; 25:30
Что это означает, если уши имеют все?

Да, уши имеют все. Но уши, слышащие Христа и адекватно реагирующие на услышанное (правильно, как того ожидает Иегова) — имеют, как показывают слова Христа — не все. Такие уши мы бы назвали духовными, а слова Иисуса пересказали бы так:
кто имеет духовные уши (настроенные на духовное) — тот имеет шанс правильно понять слова Христа и поступить согласно правильного понимания.
Но как?
Иисус сказал ещё и это:
Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.
(Лук.8:10)

Что значит ВАМ ДАНО, а остальным нет?
НЕ то, что Бог открывает тайны НЕ всем: Он готов открыть их всем.
Но не все этого хотят (не все имеют духовные уши, имеют потребность в понимании значения слова Бога).
Кто хочет — тот после притчи обязательно поинтересуется и её значением, как апостолы. Потому Иисус и давал им знать тайны Царства (слова Бога о Царстве).

А кто не интересовался значением, тому и не давал (им не дано было знать тайны), всё сказанное — так притчей и оставалось (послушали, как сказку, и так и осталось всё сказкой, серьёзно не восприняли слова Христа).

А после ухода Христа на небо — понимать его помогает Библия и святой дух.
Но кому и как помогает?
Тому, кто очень хочет понять — у кого есть побуждения искать в Писании ответ и острая потребность в том, чтобы его найти.
Бог видит силу желания и ищущим помогает найти ответы рано или поздно ( Матф.7:8).
А кто перестаёт искать или у кого вопросов не возникает — тем Он и не открывает ничего (насильно понимание не насаждает, не «мечет бисер»….).

А вот ПОЧЕМУ кто-то имеет духовные уши, а кто-то нет — это вопрос, на который у нас ответа нет, кроме как этого:
у всех — разное удостоверение ума (Рим.14:5), поэтому даже читающие Библию по-разному понимают написанное.
Радует, что в этом веке Иегова и Христос Его — не от всех ожидают наличия духовных ушей. Но, кто имеет — тот их поймёт.

У всех, кого Иегова призывает в помазанники после смерти апостолов — СНАЧАЛА обнаружились духовные уши. А затем — Вышние наблюдали сверху, кто и как этими ушами пользуется, кто ищет в слове Бога — тому плюс, а кто в человеческих философиях или в мудрствование уходит — тому минус.
В этом уверены: сначала духовные уши и сила жажды понимания из слова Бога .
А после — и помазания ожидать возможно, если остальные духовные «характеристики» Иегове подойдут, и если во время призыва впишутся те, кто с ушами (пример евнуха, Деян.8:27,30,31).

ПОЧЕМУ ПАВЕЛ, ОПИСЫВАЯ КОНЕЦ ЭТОЙ СИСТЕМЫ ВЕЩЕЙ, ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЖЕНЩИНЫ БОЛЬШЕ СКЛОННЫ К УВЛЕЧЕНИЮ ЛЖЕУЧИТЕЛЯМИ?

Ап. Павел, описывая в целом картину периода последних дней для века сего, обратил внимание, что некоторые лжеучители будут хитростью обольщать женщин, а те будут «ловиться» на их «сети» и действовать разрушительно даже в христианских собраниях. Рассмотрим в разборе 2Тим.3:6-8:

2Тим.3:6   К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
Перевод В.Кузнецовой этого текста, считаем, более ёмкий:
Такого же рода и люди, которые втираются в дома и пленяют глупых бабенок. У этих женщин куча грехов и масса желаний, сегодня их влечет к тому, завтра к другому

То есть, Павел, описав РОД или СОРТ людей, характерный для времени перед концом века сего, показал, что дух или настрой этого СОРТА людей проникнет и в среду народа Иеговы (христианских собраний): зараза такой «закваски» придёт в собрания христиан из среды мира сего, живущего перед концом. И заражены ею будут, в первую очередь, элитные части народа Бога (руководство и их ближайшие помощники).

На примере проблемы Асии в 1 веке показал, как эта проблема будет выглядеть и при кончине века: из истории христианства известно, что в этой провинции распространение лжеучений было особенно эффективным, именно поэтому все асийские и оставили Павла наедине со своими трудностями заточения (см. 1:16-18). Откуда такая эффективность?

Асия славилась множеством языческих культов (Деян. 19,23-40) и особой нравственной распущенностью; в христианских собраниях оказывала влияние — прослойка богатых и властных женщин (см. послания семи Асийским церквам, Откр.1:11; 2,3), которых Павел называет «глупыми бабёнками» (пер.В.Кузнецовой). Сегодня «богатыми и властными женщинами» собраний могут быть не буквально богатые, а занимающие какое-то положение в собрании (общие пионеры, например).

Лжеучители хитростью обольщения проникали в их дома, привлекая их своими оригинальными учениями (истинные учения требовали от женщин строгости нравов, простоты во Христе, скромности и богобоязненности, что было трудно исполнять избалованным христианкам Асии).
В результате влияния этих женщин на собрания, лжеучения воспринимались как истинные, а здравые — отвергались.

Почему лукавые служители Бога действуют через женщин? Потому, что род женщин, начиная от Евы, более движим эмоциями, нежели разумом, и падок на всякого рода льстивые речи.

Кто лукав, тот действует через них, завоёвывая их ложным обаянием и лестью, а неустойчивые в вере женщины — на это улавливаются, а после — активно их защищают своих кумиров.
Эмоциональных женщин можно хитростью подтолкнуть на что угодно, например:
Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов .
(Деян.13:50).
Этот род влиятельных и почётных женщин должен появиться в собраниях — и в периоде кончины века сего, в Дне Господа Иисуса Христа (см. пример Иезавели, Откр.2:20)

2Тим. 3:7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины
Такой род братьев, действующих через хитрость и искусство обольщения не очень духовных, но влиятельных женщин, легко улавливает свою «добычу» (см. Еф. 4:14).
Но их «бросает из стороны в сторону», они вроде бы изображают ищущих истину и желающих учиться у Бога, но, преследуя корыстные цели, отвлекаются на поиск своего, а не Божьего — поэтому не могут познать истину Бога.

В ком душевное, плотское преобладает над духовным — не могут отличить пользу от вреда, левую руку от правой, а ложь — от истины. Например, если у человека больные почки — здравомыслящий (духовный) не станет есть солёную или копчёную пищу только потому, что она вкусная: он всегда будет думать о пользе своих действий. А плотской будет думать только о том, чтобы вкусно поесть (их бог — чрево, Фил.3:19)

2Тим.3:8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере .
Комментарий Даллаской семинарии:
О противлении Ианния в Иамврия Моисею говорится не в Ветхом Завете, а в имевшем широкое распространение еврейском предании о двух чародеях фараона, которые выступили против Моисея, но потерпели поражение (Исх. 7:11; 9:11).
* * *
Павел показал Тимофею, что как во времена Моисея находились те «кудесники», кто противится истине Бога, так и в христианстве такие «чародеи» непременно найдутся (видимо, эти двое тоже действовали через обольщение женщин, если судить по контексту. Подобные им — будут и в христианских собраниях).
Тимофей должен быть готов к тому, что его оппонентами в собраниях могут быть демагоги и дилетанты — как в учениях, так и в вере.

Если Иисус Христос был совершенным сыном Бога и ничто из греховного его не могло бы соблазнить — зачем его искушал сатана?

Разобьём на 2 части и узнаем ответ на вопросы:
1) Что такое искушение?
2) Если Иисус не мог соблазниться ни на что греховное — зачем его искушал сатана?

1) Что такое искушение?
Искушение — это испытание на прочность, проверка крепости и силы веры. Значение слова:
— испытывать, подвергать испытанию;
— искушать, пытаться совратить или уловить;

Неиспытанным у Бога не остаётся никто — Иисус, в том числе.
Иисус, подобно Адаму, пришёл в совершенном человеческом теле. Однако, его духовное совершенство должно было бы быть доказано. И это возможно было бы сделать только проверкой.

Послушание Богу в варианте человеческой плоти, которой свойственно испытывать сильные ощущения (голод, жажду, боль и т.д.) — требовало проверки. Иисус должен был во всём уподобиться человеку и продемонстрировать достижение духовного совершенства, над чем не потрудился Адам — иначе его приход в мир в качестве примера для подражания — не имел бы смысла, так как несовершенные люди не смогли бы ему подражать.

Иегове нужно «проверить на прочность» не только духов, но и людей, имеющих плотские тела. Если бы Иисус был сверхчеловеком и не хотел бы есть, пить, легко терпел боль и т.д. — нарушилась бы «чистота эксперимента» по выявлению крепких в вере христиан, пригодных для небесного правительства.

Потому и написано о Христе в Библии, что он был искушаем дьяволом в момент, когда испытывал то же, что испытывают люди в моменты искушений. Но во всех случаях искушений (испытаний) Иисус сохранил верность Иегове.

Был момент, когда он был на пределе человеческих чувствований и возможностей (просил Бога избавить его от апогея чаш испытаний, Мтф.26:39). Идти на мучительную смерть, да ещё и в качестве богохульника — при том, что он пришёл прославить Иегову — это тяжкое моральное и физическое испытание для человека. Но он и с этим справился во славу Иеговы.

Поэтому, благодаря успешному прохождению через все искушения/испытания, Иисус доказал, что не только физически, но и духовно совершенен:
хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного (Евр.5:8,9)

Всемирный: И став совершенным, Он превратился в источник вечного спасения для всех, кто Ему послушен

Есть ещё одно слово — соблазн, соблазняться.
и  соблазнятся 4624 5701 многие , и друг друга 240 0 будут предавать, и возненавидят друг друга ( Матф.24:10)

Его значение: 4624
1. вводить в искушение, соблазнять, вводить в грех, быть камнем преткновения;

Дьявол именно то и делал, что соблазнял Христа, толкал на преступление против Бога, давя на человеческие «мозоли». Но из этого вытекает 2й вопрос:

2) Если Иисус не мог соблазниться ни на что греховное — зачем его искушал сатана?
Кто-то, приводя Иакова 1:13,14, может думать, что у Иисуса Христа не могло быть никаких сильных желаний плоти, поэтому его не было смысла соблазнять на что-то греховное (предлагать что-то неправильное). Так ли это? Не так. Почему? Потому, что:

а) Иак. 1:13,14 говорит лишь о том, что если мы сталкиваемся с соблазном получить желаемое неправильным путём и поступаем неправильно — незачем в этом обвинять Иегову: Он никогда и никого не подталкивает на совершение греха.
Но допустил век правления дьявола для того, чтобы отыскать Своих (кто не станет удовлетворять свои потребности неправильным путём). Самый простой способ отыскать 144000

Однако, Иисус тоже имел плоть и свойственные плоти сильные человеческие желания. Но его отличие от других людей было лишь в том, что удовлетворять их неправильным способом — Иисус отказывался , чем и показывал каждый раз Богу, что верен Ему.

б) Сатана не всегда предлагает что-то греховное, он предлагает иногда то же самое, что и Иегова предлагает. Например, Иисусу он предложил поесть хлеб, править миром и убедиться в том, что Иегова верен Своему слову и не допустит праведникам погибнуть.

То же самое Иисус мог бы услышать и от Иеговы (питаться — это нормально и правильно, править миром — Иегова ему и Сам обещал, испытать Его — Он иногда и Израиль просил, Мал.3:10; Ис.7:11).

Поэтому предложенное сатаной в случае с Христом — не только не греховное, но и имеет ценность даже с точки зрения Иеговы.
И нам сатана не всегда предлагает гадости, ведь он является ангелом света, с правильными предложениями подбирается.
Как получить предложенное — правильным или неправильным путём? Вот в чём вопрос.

Иисус эти испытания выдержал: вычислил лукавство дьявола и понял, что он предлагает получить нормальное желаемое — неправильным путём. Поэтому отверг все его предложения.

Итак, предложения сатаны выглядят иногда очень правильно, бело и пушисто.
Что плохого в том, например, чтобы есть хлеб, быть мудрым правителем над всем миром или укреплять свою убеждённость в помощи Иеговы? Ничего. А ведь это Иисусу предложил сатана.

Или, что плохого, например, в том, чтобы пить вино и веселиться? Ничего: это — Божье благословение для человека:
Еккл.9:7 [Итак] иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим . И т.д.

Дьявол хитёр, он знает, кого какими ценностями искушать/соблазнять, чтобы незаметно подбросить правильное и естественное человеческое желание, но предложить неправильный вариант ПОЛУЧЕНИЯ желаемого .
Более того, высокодуховных людей дьявол не «проверяет» низменными предложениями, для них у него есть, что подуховнее. Таких он не ловит на страсти азарта, деньги, пьянство, женщин и т.д.

Таких он уводит, например, в дебри высокомудрствования, хотя в самом желании рассуждать — нет ничего неправильного. Кого-то увлекает поэзией так, что дома некогда убирать (у нас есть одна сестра, которая выше всего этого, домашнего, и дома у неё всё время не прибрано).

Кому-то он незаметно подсовывает причину гордиться собой, любить себя больше других (эгоистичные наклонности). Кого-то портит излишней прямолинейностью, злоречием (это не только — материться, а всё, что обижает и унижает людей). И т.д.

Поэтому в одном ряду не попадающих в Царство стоят убийцы, воры, пьяницы, гомосексуалисты и…. злоречивые. Обидно, да? Весь праведный, только язык укоротить бы, а у многих не получается. И в новый мир с таким языком не попасть.

Итого : а) Иисус Христос, претерпевая все искушения/соблазны — достиг духовного совершенства (во всех испытаниях проявил себя как верный Иегове сын). То же самое предстоит сделать людям, воскрешённым в совершенных телах — на Земле тысячелетии Христа.
Физического совершенства недостаточно для того, чтобы быть сыновьями Иеговы: Адам был физически совершенен, однако духовным несовершенством не обладал (на первом же испытании споткнулся, не сохранил верность Богу).

Жители Миллениума (тысячелетия) всю тысячу лет будут как-то себя проявлять по отношению к Иегове и Христу Его, в зависимости от этого — они либо достигнут духовного совершенства и выстоят в последнем испытании дьяволом после 1000 лет, либо нет (Откр.11:7-10). Кто достигнет — останется жить вечно в мире Бога. Кто нет — погибнет навеки смертью второй.

б) Дьявол не всегда соблазняет греховными предложениями. Часто он соблазняет тем, что свойственно людям и соответствует естественным человеческим потребностям (счастливо жить, хорошо питаться, любить, веселиться, отдыхать и т.д.). Вопрос лишь в том, каким способом мы станем достигать желаемого — угодным Богу или нет?

Например, станем ли красть чужое, чтобы насытиться? Станем ли упиваться вином и веселиться каждый день? Станем ли объедаться, заводить любовные интриги, не будучи в браке или — вступать в связь с состоящими в браке?
Вот в чём вопрос.

Дети Иеговы не станут добиваться желаемого неправильным путём — ценой нарушения Его принципов и заповедей. Тем они и отличаются от детей дьявола:
1Иоан.3:10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего .

КОГО ПОДРАЗУМЕВАЮТ ПРОРОКИ, ОБРАЩАЯСЬ К ДОЧЕРЯМ СИОНА?

В Писании есть много мест с употреблением выражения «дочери/ дщери Сиона» или «дочери/дщери Иерусалима». Например, Ис.62:11; Иер.2:2; Плач.1:6; 2:4,8,15; Иез.16:3; Мих.4:8. Кого они обозначают?

Сион — это холм, на котором располагался Иерусалим, поэтому выражение «дочери Сиона» равнозначно выражению «дочери Иерусалима».
В Ис.54:5 и Иез.16:8,20 образно показаны отношения «дочерей Иерусалима» с Иеговой: Бог вступил с ней как бы в брачный союз и ожидал от неё рождения праведных сыновей.
Эти разъяснения дают понять, что «дочерьми Иерусалима (Сиона) пророки символически называли столичных правителей народа Иеговы, от кого Он ожидал «рождения» Своих праведных детей.
Благодаря праведному правлению правители формируют праведный народ, чего и ожидал Иегова от Своей верной столицы, представленной правителями народа Иеговы.

Но иногда к ним относят и жительниц Иерусалима – жён вельмож и аристократической знати иудеев, населяющей столицу народа Иеговы -Иерусалим (жён начальствующих, оказывающих большое влияние на своих мужей). Поэтому, например, пророк Исаия говорил о том, что в Иудее дошли до полного безобразия: народом Иеговы правят богатые женщины (дочери Иерусалима, наряженные в разные украшения, Ис.3:12,16-26) — хотя, понятно, что в буквальном смысле правителями были назначены их мужья.

Итого: «дочери Иерусалима» — это начальствующие в народе Иеговы, представляющие правительственную столицу — Иерусалим.

КАК ИОАКИМ ВОШЁЛ В РОДОСЛОВНУЮ ИИСУСА ХРИСТА, ЕСЛИ ОН И РОД ЕГО БЫЛИ ПРОКЛЯТЫ ИЕГОВОЙ?

В Мтф.1:11 записано:
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
Согласно слов Иеремии, Иоаким был проклят Богом и ему было сказано, что «не будет от него сидящего на престоле Давидовом» (Иер. 36:30). В связи с этим фактом, у кого-то может возникнуть вопрос: почему же тогда Иоаким стал прародителем царя-Христа?

Посмотрим весь контекст проклятия Иоакима:
30 за это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной
31 и посещу его и племя его и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима и на мужей Иуды все зло, которое Я изрек на них, а они не слушали. (Иер.36)

Под проклятьем Иоакима имеется ввиду, что от самого Иоакима не будет царей, воцаряющихся над Иудеей по закону Бога: сын его Иехония правил над Иудеей всего три месяца, да и то — во времена осады со стороны Навуходоносора. На нём закончился род царей Иудеи, узаконенный Богом. Седекия (Матафания) — это дядя Иоакима, последний царь Иудеи, возведённый на престол Навуходоносором, а не по закону Бога — перед разрушением Иерусалима (4Цар.24:17). После разрушения Иерусалима не было больше вообще никогда буквальных законных царей Бога — над Иудой и Израилем.

Родословная же Иисуса Христа показывает происхождение духовного царя -Христа. Она лишь разъясняет, как именно Христос пришёл в мир по РОДУ Авраама: в ней отражена лишь последовательность рода, приведшая ко Христу. Она не показывает царей Иудеи или Израиля, сидящих на престоле Давида.

Например, читаем 1Прлпмн.3:
16 Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его (дядя).
17 Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;
18 Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.
Все они не были царями по закону Бога, просто числились в родословной: правящих царей от Иакима, возводимых на престол по закону Иеговы, — не было. Именно в этом — проклятье Господа на него.

ПОСТ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Так как Иисус упоминал о «посте» и сам постился 40 дней, у христиан возникают вопросы: нужен ли пост? Можно ли с его помощью укрепить свой дух или возрасти духовно?

Напомним: пост был принят в Израиле:
а) во времени скорби и сожаления о греховности (день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, Ис.58:5);
б) перед важным мероприятием (Есфирь, Есф.4:16, ) — с целью обратить на себя внимание Бога, чтобы Он сжалился над постящимся и ответил на молитву Своей помощью, если на то будет Его воля.

Со временем израильтяне даже обнаглели, совершая пост с этой целью, и стали укорять Иегову, дескать, как это так? Мы постимся, а Ты не обращаешь внимание?!! И Бог объяснил им, почему Он глух к ним и слеп:
Ис.58:3 «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других

Также Иегова им объяснил, в чём заключается духовная суть поста: глубокое размышление над своей жизнью, что происходит во время поста, должно побуждать израильтян исправлять свои ошибки и изменяться к лучшему. Пост должен проводиться не формально — не одним лишь воздержанием от пищи и других земных радостей. А с целью обнаружить в самих себе (в своём духовном «сердце») проблемы и избавиться от них. Поэтому Иегова и сказал Израилю эти слова:
» Таков ли пост, который Я избрал, день в который томит человек
душу свою. когда гнет голову свою. как тростник, и подстилает под
себя рубище и пепел (быть в чрезмерной печали)?
Это ли назовешь постом. и днем , угодным Господу?
Вот пост , который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется , как заря , свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.» Исаия 58:5-7.

То есть, не само по себе воздержание имеет значение для Бога, а праведные поступки по отношению к Нему и ближним. А если их нет, то пост совершенно бесполезен.

Стало быть, традиционный пост иудеев — в принципе Богу не нужен. А с отменой В.З. так и вовсе это требование упразднилось. НО!
Духовная сущность поста — внутренняя скорбь и печаль от осознания своей греховности или желание уйти от мирской суетности, уединившись в длительном общении с Иеговой — осталась.

Если кто-то скорбит в печали и сетует внутренне на себя из-за ошибок, у того нет мыслей обильно и вкусно питаться в это время. У таких аппетит сам собой пропадает — это и есть пост, только сердечный, духовный, подавляющий плотские желания.

Если кто-то желает уединиться для длительного общения с Иеговой, тот тоже не перекусывает между молитвами — это тоже духовный пост, молитвенный.

Всё остальное Иегове не нужно, но и не запрещено: хочешь поститься — постись, для тебя это и будет (разгрузишься, например, похудеешь и т.д.). А Иегова не требует от нас воздержания в пище, так как пища не отдаляет от Бога и не приближает к Нему:
1Кор.8:8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем

Кол.2:23, Радостная весть:
Такие предписания, с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением [плотских желаний], конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена.

Как видим, НЕ пост не влияет на нашу духовность, а наше желание стать лучше и приблизиться к Богу, подражая Ему и сыну Его, Иисусу Христу — в праведных поступках, чувствованиях и мыслях (Фил.2:5).

Почему же тогда Иисус и его ученики упоминали о посте? (Мтф.6:16; 9:15; Де.14:23; 1Кор.7:5)
В 1 веке по инерции служения Иегове в В.З.ную эпоху, иудеи придавали посту большое значение: сила религиозных привычек — велика. По причине распространения этого явления в то время Иисус и его ученики — и упоминали о посте.
В качестве заповедей Христа или Иеговы пост не упомянут (нет повеления «Соблюдайте пост»). Поэтому христиане не обязаны отказываться от каких-то видов продуктов в течение какого-то времени. А если кто-то и желает держать 40-кадневный пост, подражая Иисусу, тот человек должен по его примеру 40 дней НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ:
Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. (Лук.4:1,2)

Все остальные виды 40-кадневного поста не имеют никакого отношения — ни к Иисусу Христу, ни к угождению Творцу.

Итого по вопросу поста : пост в Н.З. в виде воздержания от каких-то видов пищи — установление человеческое, а не Божие. Он ни приближает нас к Иегове (не способствует духовному росту), ни отдаляет.
Но если у кого-то есть желание тренировать своё самообладание на воздержании от пищи (диетой) или, если кто-то постится по причине скорби, а также — в длительном общении с Иеговой — тому нет запрета: пожалуйста, поститесь, сколько пожелаете. Только не думайте при этом, что постом вы совершаете священное служение Всевышнему, приближаетесь к Нему или Он быстрее обратит на вас внимание, благодаря посту, чем на тех, кто не постится.

Помните: праведные дела, чувствования и мысли — вот, что угодно Иегове.
А самовольное изнурение плоти (тела) — хотя и создают видимость какой-то мудрости и благочестия, но для Бога они не имеют значения (грош им цена, Рад.весть, Кол.2:23)

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Задали вопрос: Михаил (Иисус Христос) стал архангелом после смерти и воскресения или был им всегда?

Об Иисусе, как о Михаиле — князе, стоящим за народ Иеговы — сказано ещё Даниилом. То есть, до того, как Иисус пришёл на Землю (Дан.12:1). Князьями Даниил называл ангелов (Дан.10:11-13). Михаил у него — князь великий, стало быть, ангел, стоящий выше остальных.

Поскольку известно, что только Иисус Христос ратует о спасении Божьего народа и в великой скорби именно он явится на небесах для спасения избранных (Дан.12:1; Мтф.24:30,31) — то ясно, что Михаил, князь великий из времени В.З. или архангел Михаил из Н.З. — это одна и та же личностьИисус Христос и ДО того, как он пришёл в виде человека на Землю, и после воскресения (Дан.12:1; Иуд.1:9).

Кого-то могут смутить эти тексты:
1) В тексте Откр.12:7 не сказано о Михаиле, как об архангеле, однако, контекст «Михаил и ангелы его» ясно указывает на то, что Михаил над ангелами — главный (у него есть свои ангелы, подотчётные ему).
Так что, здесь текст не вызывает вопросов, если вникнуть в смысл сказанного Иоанном.

2) Также текст Дан.10:13:
Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских

Дескать, если Михаил — один из первых князей, то он не может быть Иисусом, ведь Иисус — единственный главный князь.
Однако, согласно значению слов данного перевода, выражение «один ИЗ первых князей» не имеет предлога ИЗ, он добавлен в квадратных скобках, то есть — по смыслу, как это поняли переводчики (Септуагинта).
Буквально оно может переводиться и так:
Михаил единственный первый князь (вождь).
Посмотрите у Стронга набор слов в Дан.10:13 и сами убедитесь (предлога ИЗ — нет).

Итого по этому вопросу:
Михаил, князь великий из времени В.З. или архангел Михаил из Н.З.это одна и та же личностьИисус Христос и ДО того, как он пришёл в виде человека на Землю, и после воскресения (Дан.12:1; Иуд.1:9).

Послесловие: ПНМ 2014г. в Дан.10:13 к словам «Михаил, один из главных князей» дают сноску (Украинская Библия: «Князь наивысшего чина», что равнозначно архангелу).

То есть, авторы ПНМ тоже признают, что главный князь Михаил из В.З. равнозначен архангелу Михаилу из Н.З.
Пр. за 2002 год. Статья о Михаиле есть только в g02 8/2 с. 16—17.
Цитируем оттуда:
Мессия пришел

Уже в 12 лет Иисус с благоговением осознавал необходимость исполнения воли своего небесного Отца (Луки 2:48, 49). Приблизительно 18 лет спустя Иисус пришел к Иоанну, который крестил его в реке Иордане. Когда Иисус молился, «отверзлись» небеса, и на него сошел святой дух. Можно представить, какой поток воспоминаний нахлынул на Иисуса; он вспомнил бесчисленные тысячелетия своего служения рядом с Отцом как его «искусный помощник», как представитель Бога , как вождь его воинства, как архангел Михаил.

Здесь, как видим, тоже сказано, что Михаилом архангелом Иисус был до воскресения и до прихода на Землю в виде человека. Это согласуется с Писанием.

 

 

1Петра 2:9 — царственное священство или царство священников?

Разбор 1Петра 2:9 :  о чем говорил апостол Пётр?
Смотрим тексты:
2:9,10 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы (Синод.пер.).
Из-за разных переводов выражения «царственное священство» (священство Царя, царское священство и т.д.) слова Петра нелегко понять, если не рассматривать их в контексте замысла Творца.

Изначально Бог объявил о создании царства священников и народа святого — для Израиля по плоти :
6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым (Исх.19:6)

То есть, по замыслу Бога Израиль должен был стать сообществом народа Бога, в котором умелое руководство помазанного священства сформировало бы весь остальной народ до состояния святости (сделало бы его святым, Мал.2:5-7).
Однако, поскольку Израиль из ВЗ не стал царством священников и народом святым, то Всевышний передал эту роль христианам: отныне, после освящения единократно принесённой жертвой Христа — все народы, кто принимает жертву Христа и следует за ним, в глазах Бога являются царством священников и народом святым — христианским собранием, в котором есть новое помазанное священство и народ святой (помазанники организовывают обучение слову Богу, а остальные христиане распространяют слово Бога дальше, 2Тим.2:2).

Поэтому все вместе они и избраны Богом, чтобы возвещать Его славу по всей Земле, что должны были бы делать и израильтяне по плоти, Второз.4:5-8.

В этом месте слова Петра должны были бы звучать так и взяты цитатой:
9 Но вы — «род избранный, царство священства и народа святого«, люди , взятые в удел Иеговы, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
То есть, апостол Пётр, по сути, процитировал здесь слова, сказанные Моисею, и объяснил, что теперь эта функция, с которой не справился Израиль по плоти, переходит к христианскому собранию, куда входят и язычники (ранее, в В.З., язычники были непомилованные — они не входили в общество Господне, Де.10:28):
10 некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы

Христиане — это особый удел, избираемый Богом из всех народов Земли, благодаря искуплению Христа: все, кто желает идти по следам Его сына, попадают в Его особый удел или особое достояние Всевышнего, которому поручено прославить Его и Его деяния на Земле через христианское служение.
Если в В.З. священное служение с жертвоприношениями и приближением к Богу приносили только священники, то отныне приближаться к Богу и приносить Ему духовные жертвы (плод уст, Евр.13:15; Иак.4:8) разрешается всем христианам любой национальности, как помазанникам, так и нет (например, Аполлос не был помазанником, зная только крещение Иоанна, но жертву уст приносил Богу активно, Де.18:24,25; 10:35).

Каждый христианин имеет возможность «строить» себя самого в живой храм Иеговы (выше контекст, 1Петра 2:5) — стать носителями святого духа, то есть — помазанниками. Всем дана возможность духовно расти и вырастать в будущих соправителей Христа (в 1 веке это сделано чудом свыше в помощь новому собранию и для возможности без обучения благовествовать на разных языках).

Значение слова «царское, царственное», по Стронгу 934, в подстрочнике Винокурова обозначено словом βασίλειον, (подстр. Винокурова есть и в составе Септуагинты, номер слова 933, форма — существительное).
А в Синод. Библии показано слово βασίλειοs, форма — прилагательное 934, возможно, из-за этого и трудности перевода (cр. «царский» 937 βασίλιkοs из Иак.2:8)

Слово βασίλειον подстр. Винокурова означает не только царственный, но и царство (применяется в текстах в 1Прлп.28:4; 3Цар.14:8; Прит.18:19).

Итого по значению текста: исследование значения слова «царственное» (Син.), а также контекст Писания о замысле Всевышнего показывает, что апостол Пётр цитировал слова из Исх.19:6 о намерениях Бога иметь народ, избранный из всех народов в особый удел или Его особое достояние, чтобы он мог прославить Его благовествованием/
Это — все христиане, как помазанники, так и нет, освящённые кровью Иисуса (Евр.13:12).
Новый народ Божий избран и призван не только к спасению, но и к служению — нести радостное свидетельство о великих делах Божиих всему миру.

КАК «РАБОТАЕТ» СВЯТОЙ ДУХ?

Как святой дух (он же — дух Иеговы) открывает истину при исследовании Писания? Нам, свидетелям Иеговы, по сути запрещено самостоятельно исследовать Писание потому, что это право принадлежит лишь верному и благоразумному рабу Общества С.Б., так мы научены.

Однако, если понять, что верными и благоразумными рабами не рождаются, а ими СТАНОВЯТСЯ — ясно, что сам «механизм» открытия истины — одинаков для всех вообще служителей Иеговы, но лишь немногие до него «добираются». А кто «добирается», тех Иегова и может призвать в помазанных рабов Себе.

Итак, как сегодня «работает святой дух» в понимании истин из Писания? (как можно «добраться» до механизма открытия истины).

Сегодня источник святого духа — это а) дух, который побуждает исследовать Писание, и б) само Писание: Иисус Христос объяснил, что слово Бога, переданное через пророков и через него, в том числе — это для читателей Библии и святой дух, и животворящее слово Всевышнего:
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. (Иоан.6:63).

Оно проникает в человека и «работает» в нём, побуждая делать те или иные выводы (острее меча обоюдоострого, Евр.4:12).

Не следует ожидать, что святой дух будет шептать вам что-то на ухо. Он побуждает исследовать (если побуждает) и помогает ориентироваться в Писании таким образом, чтобы разбор каких-то текстов Библии соответствовал всему контексту замыслов Иеговы, характеру Его Личности и Его настрою (Его духу).

Кто достаточно хорошо знаком с Иеговой по всему Писанию и, благодаря анализу Его творений (Рим.1:19,20), тот с помощью святого духа сможет уловить ОЦЕНКУ Всевышнего — в тех или иных случаях. А если таковая в Библии не даётся — сможет проанализировать это и сам, опираясь на Дух Личности Иеговы, вот вам пример:
в 1Кор.12:3 показано отличие говорящего под воздействием святого духа — от говорящего под воздействием иного духа (не Иеговы). Кто движим духом святым (силой Иеговы), тот никогда не произнесёт проклятия на Иисуса Христа, как это было распространено в 1 веке.
Кто движим святым духом, тот непременно признаёт Иисуса — своим господином (главой христианского собрания).

То же можно сказать и о современности, например: если кто-то движим духом Иеговы, он никогда не скажет, что Иисус Христос — это Иегова и есть. Но скажет так: Иегова — это Отец и Бог Иисуса Христа. Почему? Потому, что это понимание Иеговы согласуется со словами Иисуса Христа, записанными в Ев. от Иоанна 20:17, например,:
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.

У нас с Иисусом — одинаковый Бог и небесный Отец, и это — Иегова, так сообщает Писание, составленное под воздействием святого духа Иеговы (2Тим.3:16,17).
А вот если кто-то не познал Иегову и Христа Его — тот может даже себе позволить говорить глупости о Христе Божием, да и о самом Всевышнем.

То есть, если мы хотим говорить в согласии с духом Иеговы — нам для начала нужно очень хорошо ориентироваться в Писании, составленном благодаря помощи святого духа.

Ещё раз напомним: помазанниками не рождаются, ими СТАНОВЯТСЯ по мере развития личных отношений с Иеговой и привития себе аппетита с любовью к Божьему слову. Смесь личного труда и жажды понимания слова Божьего, которые отодвигают на задний план все остальные интересы жизни — вот маячок, по которому Иегова распознаёт СВОИХ.

Возможность быть призванным — Он даёт КАЖДОМУ с Нового Завета (принцип — здесь: Лук.16:16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.). Однако, далеко не каждый готов положить все свои личные интересы этого века — на алтарь исследования слова Иеговы так, чтобы все свои силы, время и здоровье расходовать только на исследование Библии.
Поэтому далеко не все и могут быть призваны Иеговой. Поясним — почему так:

даже если в древности (не сегодня) Иегова видел в ком-то потенциал ещё в утробе матери — призвать или нет и когда призвать человека — Бог определял, ориентируясь по тому, кто какие потребности в духовном имеет и как себя ведёт.
К примеру, если бы Иаков не стал теребить Иегову, «выгрызая» для себя благословение привести Христа по своей линии, которое не было ему положено по закону — Иегова не призвал бы его в наследника обетования Авраамова. Но он боролся за благословение, дрался, плакал и умолял — и ПОЭТОМУ получил, что хотел:
Но и с Иудою у Господа суд и Он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав боролся с Богом. Он боролся с Ангелом — и превозмог; плакал _и умолял Его; (Ос.12:2-4)

Иаков сражался упорной борьбой за благословение. И Бог, видя это, дал Иакову то, в чём тот так остро нуждался: по его усилиям Иегова и увидел, что Иакову это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, что он умрёт от горя, если это не получит.

У кого нет потребности в исследовании слова Бога и потребности докопаться до сути в желании понять Его слово, или — чья мотивация не соответствует ожиданием Иеговы (кто ищет славы и популярности себе, например) — того Иегова априори не сможет призвать: силой Он никого не заставляет исследовать своё слово, а неправильная мотивация неизбежно уведёт человека не в ту сторону, куда надо Иегове. Поэтому те, кто не интересуется Его словом и корыстны — Ему неинтересны в принципе.

Иегова лишь наблюдает за нами и помогает тем, у кого обнаруживает не только духовный голод, но и острую личную потребность в понимании Его слова, так как только алчущих Он сможет насытить (Мтф.5:6). Кто не испытывает острый духовный голод, тому Иегова не станет навязываться со своим словом. И, соответственно, такой человек никогда и не сможет понять слово Бога по той простой причине, что он не интересуется словом Бога.

А если кто-то интересуется словом Бога — это видно по его делам: он спать спокойно не сможет, пока не докопается до сути какого-то Библейского вопроса; он перероет всю Библию в поисках ответа на свой вопрос и т.д.
Иегова видит труд и ежедневные усилия в изучении слова Бога у «духовно голодных»людей, и смотрит, что человек делает с ответами из Писания — применяет ли их в жизни, или просто, может, ему нравится щеголять своими знаниями?

Кто применяет слово Бога в своей жизни, тот учится и на себе чувствовать Божий дух — те ощущения, что приносят ему поступки по слову Бога. В итоге его чувства навыком личной практики приучаются к тому, чтобы отличать, что от Бога (добро), а что не от Бога (зло, Евр.5:12). Всё в совокупности —
1) потребность «насытиться» и получить ответы на свои вопросы плюс 2) применение на практике полученных знаний плюс 3) помощь силы Бога — формирует в христианах бесценный духовный опыт в понимании Его слова.

Всё это и приводит к тому, что слова Иеговы им «съедены» в какой-то момент, как были «съедены» пророком Иеремией, Иер.15:16:
Обретены слова Твои, и я съел их….
То есть, дух Бога как бы помещен внутрь «голодного» человека, что помогает ему различать, от Бога ли чьи-то слова или это — ересь.

Только таких христиан Иегова сможет призвать в помазанника , давая ему какое-то поручение, но не потому, что он какой-то особенный человек по характеру или по способностям. А потому, что такой христианин, кто уже хорошо ориентируется в различении слова Бога от слова чужаков, СМОЖЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО ЖЕ ХОЧЕТ ИЕГОВА, И ВЫПОЛНИТЬ ПОРУЧЕННОЕ ТАК, КАК ИЕГОВА ЭТОГО ХОЧЕТ. А не как-нибудь по-своему, как человеку самому нравится или хочется.

Вот и весь механизм «работы» святого духа в исследовании Писания, что даёт необходимый духовный рост христианина до той полноты познания Иеговы, которая помогает ему ориентироваться в слове Иеговы, распознавая, какое толкование Библии — согласуется с духом Иеговы, а какое — не согласуется и потому не может быть принято за Его истину (1Ин.4:1).

Этим механизмом, началом которого является личный интерес к слову Бога, могут пользоваться ВСЕ без исключения служители Иеговы.
Если у кого-то есть такое желание и возможности — можно попробовать хотя бы начать.
Конечно, этому надо уделять силы, время; надо иметь возможность уединиться или — хотя бы «выгрызть» у обстоятельств для себя право уединения ради исследования Писания; надо иметь терпимое здоровье, упорный характер, как у Иакова и т.д., что не у каждого человека имеется. (не говорим о тех, кто всего этого не имеет: кто не голоден духовно по какой-то причине — с того и спроса нет).

Вот, почему рабом Иеговы, призванным на служение учителя и толкователя слова Бога — может быть не каждый человек, да и — не каждый служитель Иеговы.
Поэтому не стоит удивляться и тому, что помазанников в народе Иеговы — не очень много. Но и из них кто-то будет отсеиваться при отборе в 144000 (Евр. 10:26-29).

«Что означает «опрокинуть столы» — в храме Бога современности? (Мтф.21:12)

Кто-то, читая об этом случае в Писании, может задуматься:
«А могут ли быть такие ситуации в современном народе Иеговы (в собрании или семье сИ), когда было бы уместно «опрокинуть столы», подражая Христу?»
Прежде всего, следует учитывать это:
для подражания Христу в том, чтобы «опрокидывать столы» в собрании или семье (в среде неверующих такое поведение недопустимо — они не ведают, что творят), нужны веские основания, ведь это возможно только в одном случае: если соверующие или домашние посягают на то, что свято не с нашей точки зрения, а с точки зрения Иеговы.

А что же свято с точки зрения Иеговы?
Рассмотрим, почему Иисус Христос опрокинул столы и, какова была цель этого поступка.
Известно точно, что Иисус — в совершенстве владел собой и не допускал, чтобы справедливый гнев (если он имел место) затмевал его разум (чтобы Иисус совершал безумства, Иак.1:20).

То есть, переворачивая столы, он «не спускал пар» гнева, как это часто бывает в случае гнева несовершенных людей, — а совершал целенаправленные действия против тех, кто посягал на святое — с точки зрения Иеговы:
храм был местом поклонения Иегове, а не домом торговли. Поэтому Иисус и расценил эту ситуацию как посягательство на святое, реагируя на неё адекватно и правильно, чтобы исправить неправильное положение дел.

Если у христиан сегодня возникает желание «перевернуть столы» соверующего (адекватно и правильно отреагировать на попрание кем-то святыни Иеговы) , СНАЧАЛА следует научиться отличать, что есть посягательство на святыню сточки зрения Иеговы, а что — нет (мы иногда можем гневаться и несправедливо, на то, что нам самим не нравится, а не Иегове).

Как можно «перевернуть стол», если кто-то из соверующих, на наш взгляд, посягает на святое?
1) Надо рассудить на основании Писания и выяснить, является ли то, что нам кажется посягательством на святыни Иеговы — таковым на самом деле? То есть, являются ли чьи-то деяния — грехом против Иеговы или чьи-то деяния просто не нравится нам самим? Нарушает ли человек, против которого у нас возмущение, заповеди Бога или Его принципы?

2) Если по рассуждении окажется, что то, что нам не нравится — не грех с точки зрения Иеговы, следует той же рассудительностью охладить свой пыл и перестать гневаться. Так мы разовьём самообладание.

3) Если то, что нам не нравится, окажется грехом — «переворачивать» столы следует христианским способом. Как?

Если кто-то из соверующих оскверняет святыни Иеговы — поклонение Ему, посягает на наше участие в нём, воздвигает нам препятствия в том, чтобы исследовать Библию или участвовать в служении — в этих ситуациях гнев уместен. Но это не значит, что следует «переворачивать столы» и в буквальном смысле совершать такого рода действия.
Поступок Иисуса был направляем целью исправить ситуацию к лучшему. То есть, — очистить двор храма от торговли: он прогнал всех, кто осквернял храм. Ясно, что и столы были вынесены.

Значит, если мы прогневались на то, что оскверняют святыню сточки зрения Иеговы (мы рассудили и выяснили, что совершён грех) — действия должны быть направлены не просто на какое-нибудь вымещение своего гнева (гневом надо учиться управлять), а конкретно на исправление ситуации к лучшему (в собрании или в семье).
Вот, в чём смысл действий Христа в связи с торговлей в храме.

Как исправить ситуацию, «перевернув столы» по-христиански?
Примеры.

Ситуация в собрании (в духовной семье). В собрании, которое является духовным «храмом Иеговы» (Его святыней) ты слышишь и видишь непотребное (учение какое-то насаждается, с чем ты не согласен). Это, согласно твоим убеждениям, — посягательство на святыню: на истину Иеговы.
Метод «переворачивания столов» — должен быть христианским, направленным на исправление ситуации, а не на вымещение своего гнева. Что делать в таком случае?
Составь грамотно вопрос по несогласию и подойди к старейшине наедине. Ведь, возможно, ошибаешься и ты.
Если же они не дадут ответ, проси задать этот вопрос в Общество. Это — по-христиански (Мтф.18:15; 1Пет.5:5; 1Кор.8:9).

То же самое — со всеми другими случаями в собрании: видишь, что соверующий неправ — «переверни его стол» по Мтф.18:15; видишь, что руководство старейшин сомнительное — переверни его стол по Мтф.18:15 и т.д.
Возможно, кого-то даже придётся исключать из собрания, если грешник не раскаивается и не планирует исправляться — это тоже «переворачивание столов» в подражании Иисусу (исправление ситуации в храме к лучшему, 1Кор.5:11).

Подробности в том, как решать такие проблемы по-христиански — рассказали в видео 2.14 (как служить Иегове при беззаконнике )

Также — всё, что будет сказано дальше для буквальной семьи — применимо и для собрания, ведь все мы — «домашние» друг другу в Доме Иеговы:

Ситуация в буквальной семье. Где двое или трое во имя Христа — там и Христос посреди них, там и обитель Бога, духовный «храм» (Иоан.14:23). Если в семье все служат Иегове, то их дом тоже должен быть святыней.
А если в доме идёт «торговля», тогда можно «и столы перевернуть». Просто надо бы выяснить, в каком же это смысле.

Итак, допустим, кто-то из домашних мешает тебе заниматься тем, что по твоим убеждениям является делом Царства (например, изучать СБ, готовиться к речи или читать сайт ЯО, например). Это может тебя прогневить. Как по-христиански «перевернуть стол в этом случае»?

Когда оба супруга служат Иегове – проблем в отношениях, как правило,– не возникает (1Пет.3:7). Однако, если в семье один из супругов — поклонник слова ОСБ, а другой — поклонник слова Иеговы, семья может разделиться в убеждениях (2Фес.2:2-4). Как быть?

Ясно, что, в первую очередь, ответственность за духовное благополучие семьи должен нести тот, кому Иегова открыл из Библии, что в народе Бога современности – есть странности, и что слово Бога в каких-то учениях или в каком-то руководстве – искажается. Почему? Потому, что у него — более развитое «зрение», он имеет возможность увидеть опасность, чего не видит спутник жизни, ослеплённый поклонением и словом ОСБ. Как «переворачивать столы» домашних, препятствующих вам иметь свои убеждения и исследовать Библию самостоятельно – в этом случае?

Понятно, что молчание будет жечь огнём (Иер.20:9), ведь желание делить радость знаний с супругами — естественное. Как быть? Сначала ответьте себе: «вы готовы к тому, что ваш спутник не разделит вашей радости? Что семья может развалиться из-за разницы в убеждениях? Вы готовы вылететь из собрания? (супруг наверняка обратится к старейшинам за помощью). Или, может, вы готовы отказаться от своих новых убеждений — ради сохранения семьи и возможности оставаться в собрании?»

Размышление над этими вопросами многим помогает приглушить первый порыв «переворачивать столы» спутника. Конечно, по самой идее супружества супруги должны быть суть одно, значит, ваш спутник примет то, что принимаете вы. Но факты показывают иную картину. К сожалению. Поэтому своего спутника (как и любого другого сИ) следует подготовить к тому, что вы хотите сказать., если есть желание делиться, подготовьте своего спутника. Как? Моделируйте ситуации.

Сначала надо «прощупать почву» сердца своего спутника. Изредка ведите духовные разговоры на размышление. К примеру, по Мтф.1:19. Обратите внимание на сообщение о праведности Иосифа. Затем можно побудить поразмышлять: почему праведный Иосиф не хотел огласить грех беременности Марии не от него? (как он мог думать). Скажите, что, читая в очередной раз, вы задумались над этим.
Спросите спутника, а как бы поступил Иосиф, если бы был свидетелем Иеговы?

И посмотрите на реакцию, ведь сИ научены, что Иосиф должен был сдать Марию по Левит 5:1. Почему не сдал? Что у нас не так? И т.д. Кому-то помогает и такой вопрос: «как думаешь, если бы Иисус, сын плотника, пришёл бы сегодня в собрание и вёл бы себя, как он вел себя в 1 в. — взошёл на сцену, стал читать Библию и толковать — как с Иисусом мы, сИ, поступили бы сегодня?». Не торопите с ответом: пусть спутник думает (на сайте ЯО можно много чего отыскать для духовных бесед).

Готовьтесь с учётом потребностей своего спутника (Рим.14:5; Ин.16:12) и НЕ ЧАСТО побуждайте его думать над тем, что отличается от шаблона ОСБ: это и будет адекватной и правильной реакцией на то, что ваш спутник противится святыне (не даёт вам, к примеру, исследовать Писание самостоятельно и против ваших новых убеждения). Если «грузить спутника ежедневно, как баржу», выкладывая всё, что вас самих радует – можно лишь усложнить отношения в семье (и в собрании), ожесточив сердце супруга или супруги.

Разговор со спутником на отвлечённые, но нестандартные темы, поможет выяснить, как он относится к Библии, и что у него на сердце. А после — и решение созреет в том, как вам быть: делиться новыми знаниями или нет. Если вы поймёте, что ваш спутник не интересуется словом Бога, а лишь защищает слово ОСБ – «переворачивайте столы» (исправляйте ситуацию к лучшему) — иначе: старайтесь щадить его чувства, и обсуждайте лишь то, что вы разделяете; что нет – то пропускайте и не зацикливайтесь на этом, помня, что ваш спутник имеет право на свои личные убеждения..

Не демонстрируйте «любящему овощи» — то, с каким рвением вы при них едите «мясо»: находите время уединяться для своих духовных занятий (Рим.14:2,3; 1Кор.8:13). Не сердитесь и не обижайтесь на спутника, не совершайте никаких резких движений, если он не соглашается с вами или делает что-то, что направлено против ваших убеждений.
Будьте терпеливы и продолжайте с нежностью заботиться о нём, время от времени побуждая размышлять над чем-нибудь нестандартным: как знать, не прорастёт ли «зерно» слова Бога в его сердце, обронённое вами? (Марк 4:26-29).

Итого: подражать Христу в «опрокидывании столов» в собрании или семье — означает исправлять ситуацию к лучшему — ХРИСТИАНСКИМИ МЕТОДАМИ, где буквальное переворачивание столов и битьё посуды, например — НЕДОПУСТИМЫ.
Помните: гнев Иисуса был управляем в совершенством самообладания Христа. А гнев потомков Адама может привести к согрешению:
Иак.1:20 гнев человека не творит правды Божией
Еф.4:26 Гневаясь, не согрешайте (да не помрачится из-за гнева ваш  рассудок)

КАК ОСТАНОВИТЬ НА СЕБЕ ЗЛО, ВОЗДАВАЯ ДОБРОМ?

Из разбора Рим.12:17

Данный рисунок — прекрасный наглядный пример сущности христианина, на котором зло должно останавливаться, преобразовавшись в добро. Именно так служители Иеговы должны исполнять заповедь Рим.12:17 :
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками

Почему именно такая позиция христианства — правильная и угодна Иегове? Потому что, в противном случае зло продолжит жить дальше и здравствовать. А если не воздать в ответ тем же, то на христианине зло остановится и «умрет». И если каждый христианин станет такой преградой на пути зла, то насколько же зла станет меньше в мире?

А если к тому же учесть, что христиане — это практически мишени, по которой злом ведут «шквальный» и прицельный «огонь», то становится понятно — СКОЛЬКО же зла находит свой конец на христианских «бастионах», ЕСЛИ они исполняют принцип Бога не воздавать злом на зло.

Однако означает ли это, что зло надо просто терпеть? Необязательно: если христианин будет терпеливо переносить ежедневное зло, совершаемое по отношению к нему (например, ежедневно сосед ему наступает на ногу, проходя мимо) и ничего не станет предпринимать для того, чтобы освободиться от этого зла, не нарушая принципов Бога (например, побуждая соседа увидеть зло и перестать его делать или не давать ему наступать на ногу), то это — его личный выбор.

Но никто не говорит, что зло непременно нужно терпеть: если есть возможность решить проблему Божьими методами — лучше это сделать (Мтф.18:15). Но если нет никакой возможности оградить себя от зла Божьими методами — всё равно есть чему порадоваться: если мы сумели угасить очередную порцию зла на сегодня (маленькую или большую) — и закончить на себе с помощью собственных сознательных усилий и духа Божьего, то злу — не идти дальше, а, значит, и не умножаться.
Чего и себе, и всем желаем!

Разное

 

Современная модель общения ))

У МЕНЯ НЕТ ДРУЗЕЙ. ЭТО НОРМАЛЬНО?
У некоторых людей, свидетелей Иеговы — в том числе, нет близкого друга. И кого-то из них это беспокоит, так как все сИ знают, что кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным (Прит.18:25). Поэтому, если друзей нет — значит, либо человек не хочет иметь друзей, либо сам недружелюбный. Тем, кто хочет иметь друзей — конечно же, хочется быть и дружелюбным, но некоторые неправильно понимают значение слова «дружелюбный», полагая, что это означает быть не против дружбы и не возражать против того, чтобы с ним дружили .

А что же на самом деле означает «быть дружелюбным»?
Дружелюбие подразумевает нечто другое: нужно самому и первому проявлять активные действия на то, чтобы быть приветливыми с людьми, общаться и сближаться с ними. То есть, дружелюбные — первыми делают шаг навстречу.

Итак, если у кого-то нет друга, не стоит расстраиваться: надо выяснить причину отсутствия друга и устранить её.
Причины могут быть разные: это может быть естественным явлением, не совсем естественным, а в некоторых случаях — и не Богоугодным. Приведём примеры:
а) кому-то на данном этапе самодостаточности в жизни — друзья просто без надобности; их и так жизнь устраивает, без близких друзей. Поэтому они сознательно и по разным соображениям ни с кем особо не сближаются (нет особой потребности в этом). Это — естественное явление.
Как только потребность в друге появится — они найдут его себе;

б) кто-то — нелюдим, стеснительный и интроверт по натуре; таким людям сложно налаживать контакты с другими. Это — не совсем естественное явление, вызвано личными комплексами, препятствующими тому, чтобы иметь друзей. Но — это поправимо: если есть потребность в друге, имеет смысл просто преодолевать свои комплексы и первым идти на сближение в уверенности, что Иегова поможет измениться и найти друга.

в) кто-то — слишком эгоистичен, и это становится помехой в дружбе, которая требует любви к ближнему и самопожертвования. Это — не Богоугодное явление, так как Иегова плохо относится к эгоистам (Прит.18:1);

г) кто-то имеет тяжёлый характер (например, слишком напорист, самоуверен, грубоват, излишне эмоционален или требователен к другим и т.д.), из-за чего дружить с ним невозможно. Это — тоже не Богоугодное явление, так как дружелюбие — это необходимая черта христианина, который обязан делать добро всем (быть дружелюбным ко всем, Гал.6:10), тем более — к своим по вере. В этом случае имеет смысл анализировать своё поведение, возможно даже — говорить на тему сложностей в отношениях с теми, кто отказывается с ним дружить — чтобы понять причину отчуждения и исправить её.

В общем, дружба — это особый вид близких отношений между сходными по внутренней сущности людьми. Но у всех потребность в дружбе — разная:
для кого-то спутник жизни — это и семья, и друг, и ближе него — друга быть не может, и этого ему достаточно на всю жизнь.
А кто-то испытывает острую потребность и в дополнительном дружественном союзе, кроме семейного. А кто-то в дружбе потребности не испытывает и вовсе.
Все мы — разные (Рим.14:5), и потребности в общении — тоже.
Поэтому, кто имеет друга и счастлив этим — хорошо.
Кто и без друзей счастлив — тоже хорошо и нормально.
Кто дружелюбен со всеми и счастлив этим — хорошо.

Кто же несчастлив с друзьями или без друзей — у того есть возможность улучшить эту ситуацию, определив причину своего неудовлетворения жизнью (может, надо характер свой подправить, поведение, манеры, среду общения и т.д.) — и, работая над её устранением уже в этом веке, не надеясь, что новый мир устранит её вместо нас.

 

Проверьте себя по этой простой памятке: к какой категории деяний относится ваше христианское служение? ))
СТРЕМИТЕСЬ К ИСКУССТВУ!!!

Размышление над этим помогает не завидовать чужим успехам:

ՓՐԿԱԳԻՆԸ ՎՃԱՐՎԱԾ Է, ԲԱՅՑ ՄԱՀՆ Է ԹԱԳԱՎՈՐՈւՄ: ԻՆՉՈ՞ւ:

Текст на армянском языке к   видео 1.19  на русском яз.
Это видео на армянском — см.  видео 7.17

Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն: Նոր Կտակարան:
Փրկագինը վճարված է, մինչդեռ մա՞հն է թագավորում:
Ուսումնասիրում ենք միասին:
Պատասխանների արկղ — բոլորի համար:

Աստվածաշունչ ուսումնասիրող շատ մարդիկ, ովքեր գիտեն Քրիստոսի փրկանքի մասին՝ չեն հասկանում, թե ինչո՞ւ թեպետ մարդկության մեղքի ու մահվան համար փրկագինն արդեն վճարված է՝ մեր արատավոր և մահկանացու լինելը առայժմ նույնն է մնում: (Մենք մինչ հիմա և՛ մեղք ենք գործում, և՛ մնում մահկանացու) (1Հով.1:8):

Այս հարցին պատասխանենք մարդկանց մահվան Ս.Գրքից հայտնի պատճառը հիշելով. անկատարության արատը (Ադամի մեղքը) «փչացրեց» Ադամի կատարյալ մարմինը՝ նրան դարձնելով մահկանացու և մեղսաբնույթ: Այս ամենը ժառանգաբար՝ ասես մի մահացու հիվանդություն՝ փոխանցվեց Ադամի բոլոր սերունդներին (Հռ.5:12; 7:24,25): Ուստի բոլոր մարդիկ մեղք են գործում և, որպես հետևանք՝ մահանում:

Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու Քրիստոսի փրկանքից հետո ամեն ինչ մնաց նույնը (թե հավատացյալ, թե՝ ոչ — շարունակում են մեղանչել և մեռնել)՝ պարզենք երկու հարցի պատասխան.
1) Ինչի՞ համար էր նախատեսված փրկանքը:
2) Ինչո՞ւ փրկանքը հիմա՛ չի ազատում մեզ մեղքից և մահից՝ բառացի իմաստով: Սկսենք 1-ին հարցից:

1) Ինչի՞ համար էր նախատեսված փրկանքը:
Սաղմոս 49:7-9-ը ցույց է տալիս Ադամի մեղքով «փչացած» նրա սերունդների անլուծելի խնդիրը. նրանցից ոչ ոք չի կարող անմահ ապրել: Ադամի մեղքով՝ նրանք ժառանգություն են ստացել մահկանացու մարմիններ, ուստի ոչ ոք չի կարող՝ որքան էլ որ կամենա՝ երկարաձգել իր մերձավորի կյանքը (Հռ.7:24): Մահից ազատելու նրանց գինը այնքան ահռելի է, որ Ադամի սերունդները չունեն «այդ վճարը»:

Ուստի, հավատացյալ թե անհավատ, իմաստուն թե անմիտ՝ Ադամի բոլոր մահկանացու սերունդները մեղք են գործում և արդյունքում մի օր բախվում առաջին մահին ու ընկնում գերեզման, որից դուրս գալ իրենց ուժերով չեն կարող: Եվ մարդկության այս ցիկլը ծնվելուց մինչ առաջին մահ՝ կշարունակվեր հավիտյան, եթե չխառնվեր Աստված (Հռ.3:23; 5:12; 1Հով.1:8,10; Եբր.9:27):

Պատահական չէ, որ Աստծու ապագա աշխարհի համար խոսք է գնում երկրորդ մահվան մասին, այլ ոչ առաջին (Հյտ.20:6). առաջին մահից, որ բնորոշ է Ադամի ժառանգներին՝ այս համակարգի (Սատանայի համակարգի) բնակիչներից ոչ ոք չի կարող խուսափել, քանզի պարփակված է մահկանացու և մեղքի հակված մարմնում: Ուստի այս համակարգում Ադամի սերնդից մեկն իսկ չկա, որ մեղք չգործի (Հռ.5:12; 7:24; 1Հով.1:8,10; Եբր.9:27):

Ահա մեզ հետաքրքրող Սաղմոս 49:7-9-ի տեքստը.
7 Մեկը բնավ չի կարող փրկել իր եղբորը, ոչ էլ նրա փրկանքը Աստծուն հատուցանել, 8 քանզի սուղ է նրանց անձի փրկության գինը և երբեք կարելի չէ հայթայթել՝ 9 նրան անվախճան կյանք տալու, որ նա գերեզման չտեսնի (որ մարդ ինքը մահից փրկագնի իր եղբորը) (ըստ Արևմտհ. թրգմ.ության):

Քանի որ կյանքի աղբյուրը Եհովայի մոտ է (Սղ.36:9)՝ Սաղմոս 49:7-9ը ցույց է տալիս, որ եթե մահացած եղբոր հարազատները ճար ունենային թանկագին փրկագինը վճարել Աստծուն՝ ապա Նա կազատեր նրանց եղբորը մահվան կապանքից, դուրս կբերեր մեռածին գերեզմանից և կրկին կյանք կտար նրան. փոխել արատով «փչացած» մահկանացու մարմինը՝ կարող է միմիայն Եհովան (Հռ.7:24; 1Կոր.15:36-38; 42,43):

Ընդգծենք իմացածը.
ա) փրկանքը հարկ է վճարել Եհովային;
բ) նրա համար, որ մեռա՛ծը ազատվի մահից (գերեզմանից), կյանքի վերադառնա (ապրողների համար փրկագին պետք չէ):

Պատահական չէ, որ ՀԿ-ից 06299   բառը (նույն «փրկանք» բառը ՆԿ-ում 629 Կող.1:14, Հռ.3:24 և 3085 Եբր.9:12) թարգմանվում է որպես ազատում կամ փրկություն (մեր դեպքում, ըստ Սաղմ.49:7-9-ի՝ ազատում մահից, գերեզմանից, մահկանացու մարմնից):

Մահվան պրոբլեմը նկարագրված է նաև Ադամի սերունդների մեղքի գերության «ծախվածությամբ», ինչն, ըստ Աստծու արդարության՝ մահվան է դատապարտում նրա բոլոր սերունդներին, որոնք հանցագործ են համարվում Աստծու աչքին և անխուսափելիորեն մատնվում գերեզման ընկնելուն (մահվան պատճառը մեղքն է, ինչին «դրդում» է արատավոր ժառանգությունը նախահորից, Հռ.5:12; 7:14; 1Կոր.15:56):

Ադամի յուրաքանչյուր սերնդի գերեզման ընկնելու անխուսափելիությունը նման է յուրաքանչյուր կալանքի դատապարտված հանցագործի դատավճռին՝ իր արդար պատիժը բանտում կրելու անխուսափելիությանը: Եվ լոկ փրկագինը՝ վճարված նրան, ով բանտից ազատելու լիազորություն ունի՝ կարող է օգնել հանցագործին ազատվել և դուրս գալ բանտից:

Այս միտքը ցույց է տրված Հռոմ.6:23-ում.
Քանզի մեղքի հատուցումը մահն է. Ադամի ցանկացած սերունդ, որպես իր մեղքերի պատիժ (հանցանքներ Աստծու առաջ)՝ ընկնում է «բանտգերեզման»; իսկ Աստծու շնորհը՝ հավիտենական կյանքն է Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ. բայց Քրիստոսի փրկանքի շնորհիվ՝ Աստված կազատի մեռածներին «բանտգերեզմանից» և կնվիրի նրանց նոր կյանք՝ նոր մարմիններում (1Կոր.15:36-38; 42,43):

Հենց սա խոստացավ Հիսուս Քրիստոսը, խոսելով այս համակարգի բոլոր մեռյալների՝ իր ձայնի կանչով հարության օրը գերեզմանից դուրս գալու  հնարավորության մասին, երբ Երկնայինները որոշում կկայացնեն հանել գերեզմաններից արդարներին (Աստծուն ծառայածներին), և անարդարներին (Նրան չծառայածներին, Հով.5:28,29; Գրծ.24:15)՝ նվիրելով հավիտենական կյանք նրան, ով դրան արժանի կհամարվի (Հյտ.21:3,4):

Է՞լ ինչ տեքստեր են ցույց տալիս, որ, չնայած Քրիստոսի փրկանքին, մահն այս համակարգում անխուսափելի երևույթ է: Օրինակ. 7 քանզի ով մեռնում է, ազատվում է մեղքից(Հռ.6:7)։ Ադամը վճարեց մահով իր մեղքերի համար, իսկ մենք մահով ենք հատուցում մեր մեղքերի համար, քանզի մեղք չգործող՝ մեկն իսկ չկա (1Հվ.1:8,10; Հակ.1:15):

Մահն ազատում է մեղավորներին մեղքից այն իմաստով, որ Աստված այլևս հայցաբողոք չունի մեռածից իր մեղքերի համար. մեղքի դիմաց արդար հատուցումը իրագործված է, ոչ մարդն է որևէ բան պարտք Աստծուն, ոչ Աստված մարդուն: Բայց քանի որ Հիսուսը փրկագին է վճարել «մեղքով հիվանդ» Ադամի սերունդների (ոչ Ադամի) համար՝ Աստված կյանքի կվերադարձնի նրանց, ի դեպ՝ անարատ, չէ՞ որ նրանք բոլոր մեղքերի համար հատուցել են առաջին մահով:

Իսկ եթե մեղավորը չմեռնի, ուրեմն և Աստծու խոսքը՝ թե մեղք գործողը մահով կմեռնի — զուրկ կլինի ուժից, ինչն անհնարին է, քանզի Եհովայի խոսքը սնանկ չի լինում (Եզ.18:4; 33:8; Ես.55:11): Ուստիև ասված է, որ Ադամի բոլոր սերունդներին՝ թե հավատացյալ, թե՝ ոչ — այս համակարգում վերապահված է մեկ անգամ մեռնել, ինչն էլ ակնհայտ է աշխարհում՝ դրախտից Ադամի արտաքսումից ի վեր (Եբր.9:27; Ծն.3:24):

Պողոս առաքյալը գրեց այդ մասին 1Կոր.15:22ում. Ինչպես Ադամով բոլորը մահանում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կկենդանանան: Այսինքն, ինչպես Ադամի պատճառով նրա բոլոր սերունդները առանց բացառության՝ մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսի փրկանքի շնորհիվ բոլորը մի օր կկենդանանան.  մեռելներից վեր կկենան, դուրս կելնեն գերեզմանից (այս համակարգում ծնվածներից ոչ ոք մահից չի խուսափի):

Ահա և առաջին հարցի պատասխանը ստացանք. 1) ինչի՞ համար էր նախատեսված փրկանքը: Նրա համար, որ Ադամի մահկանացու սերունդները (որպիսին համարվում են Սատանայի կառավարման համակարգում բոլոր ծնվածները), դատապարտված առաջին մահին՝ մի օր ազատվեն գերեզմանից, նրանց մահկանացու (քայքայվող, ծերացող) մարմինները փոխարինվեն չքայքայվող (հավերժ ապրելու ընդունակ) մարմիններով, և որ՝ ով արժանի կգտնվի — ստանա հավիտենական կյանքը (1Կոր.15:36-38; 42,43):

Այժմ պատասխանենք 2րդ հարցին. 2) Ինչո՞ւ փրկանքը հիմա՛ չի ազատում մեզ մեղքից և մահից՝ բառացի իմաստով:
Ըստ Սաղմ.49:7-9-ի՝ մահից ազատագրվելու հնարավորության գինը այնքան մեծ է, որ Ադամի ժառանգները «նման վճար» չունեն: Եհովան դա գիտեր, ուստիև Ինքը թեկնածու գտավ, ով ընդունակ էր մարդկությանը ազատագրել Ադամի ճակատագրական ժառանգությունից. մահկանացու մարմնից և գերեզմանից: Դա եղավ Եհովայի որդին. Հիսուս Քրիստոսը:

Հիսուսը՝ Եհովայի որդին, ուներ կատարյալ մարմին՝ ինչպես Ադամը մեղքից առաջ,  ուստի Հիսուսը անմեղք էր և հավիտյան ապրելու հնարավորությունն ուներ (1Պետ.2:22): Հիսուսի կյանքի արժեքը հավասար էր Ադամի հավիտենական կյանքի արժեքին, որը նա փոխանակեց մեղքով: Իր կյանքը վճարելով Ադամի մեղքի դիմաց՝ Հիսուսը կատարեց «հակառակ փոխանակություն». «փոխանակեց» Ադամի մեղքը հավիտենական կյանքով՝ նրա սերունդների համար:

Թեպետ Հիսուսի փրկանքը ըստ Աստծու արդարության՝ ազատեց Ադամի սերունդներին նախահոր մեղքի «պարտքից», այնուամենայնիվ, մահկանացու մարմինները մնացին նրանց մոտ: Ցույց տանք սա ատամ ընդ ատամ արդարության սկզբունքի օրինակով: Արամը փշրեց Վարդանի ատամը (Աստծուց տրված) և ըստ Աստծու արդարության օրենքի՝ փոխհատուցեց իր ատամով: Բայց ի՞նչ փոխեց դա Վարդանի կյանքում: Ոչինչ. Վարդանը առաջվա պես ապրում է առանց այդ ատամի և անհարմարություն զգում:

Նույնն է բանը (փոխաբերաբար) Քրիստոսի փրկանքի առումով. Ադամը «փշրեց» Վարդանի կատարյալ մարմինը (խլեց հավիտենական կյանքը): Հիսուսը՝ Ադամի փոխարեն՝ Աստծուն վճարեց իր մարմնով (հավ. կյանքով) (Եբր.10:5): Բայց Վարդանը, միևնույն է, մնաց ապրելու անկատար մարմնով, անհարմարությամբ (ծերություն և մահ): Ուրեմն ի՞նչ իմաստ ունի Վարդանի համար Հիսուսի փրկանքը, եթե իր կյանքում ամեն ինչ անփոփոխ մնաց:

Կարևոր է հասկանալ, որ Հիսուսի փրկանքի իմաստը սոսկ Ադամի պարտքի վճարումը չէ, ինչը չկարեցան անել նրա սերունդները մահից փրկվելու համար: Այլ որպեսզի, Քրիստոսի փրկանքի շնորհիվ՝ Աստված հնարավորություն ունենա մի օր մարդկանց վերադարձնել կատարյալ նոր մարմիններ և հավիտենական կյանք (տա «Վարդանին նոր ատամ՝ փշրվածի փոխարեն» և ապահովի նախկին լիահարմարությունը):

Ե՞րբ մեղքից ու մահից փրկագնվածների համար կգա այդ «մի օրը»՝ նոր մարմիններ և հավիտենական կյանք ստանալու հնարավորությամբ: Այդ մասին Հիսուսն այսպես ասաց.
չկա մեկը, որ թողած լինի տուն, եղբայրներ, քույրեր, մայր, հայր, զավակներ կամ արտեր իմ անվան և բարի լուրի համար, որ այժմ՝ այս ժամանակում, չստանա հարյուրապատիկը՝ տներ, եղբայրներ, քույրեր, մայրեր, զավակներ ու արտեր՝ հալածանքների հետ մեկտեղ, իսկ գալիք աշխարհում՝ հավիտենական կյանք (Մրկ.10:29,30; Ղկ.18:29,30):

Հիսուսը իր աշակերտների կյանքը բաժանեց երկու դարաշրջանի. Սատանայի կառավարման այս դարաշրջանը՝  բազում զրկանքներով և կյանքի կորստով (Մրկ.8:35; Եբր.9:27): Եվ՝ կյանք գալիք աշխարհում, որտեղ նրանց կտրվի հավիտենական կյանք: Դա տեղի կունենա Աստծու կառավարման դարաշրջանում, որը կսկսվի Արմագեդոնից հետո՝ Քրիստոսի հազարամյակից: Ոչ շուտ:

Սակայն ի՞նչ է տալիս բոլոր «Վարդաններին» Քրիստոսի փրկանքը այս դարաշրջանում: Շատ բան, ինչը և բացատրել են առաքյալները.
ա) Քրիստոսի փրկանքը զրկել է Սատանային ուժից և ազդեցությունից, ով «մահվան թագավորության» տիրակալն է. հենց նա՛ է մեղավոր հայտարարված Ադամի սերունդների մահկանացուության համար (Հով.8:44):

Փրկանքի վճարման պահից՝ Սատանան անզոր է հավատի մարդկանց վախեցնել մահով. նրանք գերեզմանի ազատագրման հույսը ունեն՝ Քրիստոսի հազարամյակում (Եբր.2:14; 6:18,19; Մրկ.10:29,30)

Գերեզմանից ազատագրվելու և Աստծու աշխարհում հավիտենական կյանքն ստանալու հզոր այս հույսը օգնում է հավատի մարդուն տոկալ Սատանայի բոլոր փորձություններին՝ մնալով հավատարիմ Եհովային — նույնիսկ մահի առաջ՝ չվախենալով մահից:

բ) Քրիստոսի փրկանքը թույլատրում է Ադամի բոլոր հավատավոր սերունդներին Աստծու աչքին արդար դիտվել. ով երբեք մեղք չգործեց, Աստված մեղքի ընծա դարձրեց մեզ համար, որպեսզի նրա միջոցով մենք արդար դառնանք Աստծու աչքում (2Կոր.5:21)։
9 «ահա գալիս եմ Քո կամքը կատարելու, ով Աստված»… 10 Այդ կամքով էլ մենք սրբացվեցինք Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեկընդմիշտ մատուցմամբ (Եբ.10:9,10):

Այսինքն, եթե Հիսուսը չվճարեր Ադամի պարտքը մեր մեղքերի համար՝ Աստված մինչ օրս մեզ անմաքուր ու մեղքոտ կհամարեր, ումից Ինքը հեռու է (Հոբ 14:4; Առ.15:29): Բայց Քրիստոսի զոհը (փրկանքը) «լվանում է» մեզ Ադամի մեղքից և ներկայացնում Աստծուն մաքուր, արդար՝ շնորհիվ փրկանքի «իստակող» զորության (Քրիստոսի արյամբ, 1Հով.1:7; Հռ.3:23-25):

Դա մեզ տալիս է
գ) Աստծուն մերձենալու շնորհ, ավելի ու ավելի ծանոթանալու Նրան; Նրան աղոթքներով դիմելու՝ հույսով, որ Եհովան ոչ միայն լսում է դրանք, այլև պատասխանում դրանց (Առ.15:29; Սաղ.145:19);

դ) տալիս է հույս՝ սուրբ ոգու օգնության — փորձություններին դիմակայելու և, դրա շնորհիվ՝ հոգևորապես բարձրանալու համար(1Կոր.10:13):

ե) տալիս է հույս՝ ներում ստանալու, եթե մենք մեղանչում ենք և զղջում (1Հով.2:1,2):

Այսպիսով. փրկանքը հավատի մարդուն այս դարում տալիս է ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հավատում բարձրանալու և ամրանալու համար: Եվ միայն հավիտենակա՛ն կյանքը՝ նա կտա մեզ գալիք աշխարհում:

Բայց մեկը, ով հուսադրված է առանց մահի կյանքի արդեն հիմա՝ կարող է հարցնել. «Հապա ո՞նց հասկանալ Պողոսի խոսքերն այն մասին, թե բոլորս չէ, որ մեռնելու ենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք 1Կոր.15:51-ից»: Իսկ մեկն էլ գուցե հետաքրքրվի՝ եթե բոլորը մեռնելու են, հապա ինչպե՞ս են կատարվելու Հով.11:26-ի խոսքերը այն մասին, որ ամեն ոք, ով ողջ է և հավատում է Հիսուսին՝ երբեք չի մահանա:

Այս մասին կխոսենք հաջորդ անգամ:

«Պատասխանների արկղ» Եհովայի Վկաների կայք Ուկրաինայից:
Մեր հասցեն՝ givianswers@gmail.com